Trond Markussen på talerstolen på NITOs landsmøte 2022.jpg

- Våre medlemmer jobber i bedrifter som produserer energi, men også i bedrifter som er storforbrukere av energi. Våre medlemmer påvirkes av høye energipriser privat og mange mottar strømstøtte, mens mange små og mellomstore bedrifter sliter for å overleve. Ingen av oss kunne forestille seg hvordan verden ville se ut i dag når vi forlot kongressen, sa Markussen (bildet).

Se video: Slik oppsummerer Trond Markussen landsmøtet

NITOs landsmøte 2022

Politisk verksted

NITOs landsmøte arrangeres i årene mellom kongressene. Det er et politisk verksted for diskusjoner, justering av aktuelle politiske tema og vedtar organisatoriske mål. I år er energipolitikk og internasjonalt arbeid noe av det som står på agendaen.

- NITO er landets femte største fagorganisasjon med over 100.000 medlemmer.

- Vi skal fortsette å vokse, bygge muskler og være godt synlig for våre medlemmer. Da må vi også benytte landsmøtet til å diskutere og oppdatere vår politikk for å sikre medlemmenes trygghet framover, sa Markussen.

Trond Markussen på talerstolen på NITOs landsmøte 2022.jpg

Støttespiller i arbeidslivet

NITO-presidenten understreket viktigheten av ingeniører og teknologer i framtidas arbeidsliv og den store kompetansemangelen som Norge står overfor. Blant NITOs medlemmer er det for øyeblikket et svært godt arbeidsmarked og lav ledighet. Markussen påpekte derimot de usikre økonomiske utsiktene mange norske bedrifter møter.

- Det er mørke skyer i horisonten. Spørsmålet er om arbeidsmarkedet holder seg så godt framover. Hvis mange bedrifter sliter med høye kostnader og usikre økonomiske utsikter vil arbeidsledigheten øke, også blant våre medlemmer, sa Markussen.

- Da må vi stille opp og være støttespiller, understreket NITO-presidenten.

Internasjonal solidaritet

Under landsmøtet vil NITOs internasjonale arbeid bli diskutert og representantene vil få høre innlegg fra Atle Høie, generalsekretær i IndustriAll Global Union som representerer 50 millioner arbeidstakere, også NITO-medlemmer, innen industrisektoren. NITO har et stort internasjonalt engasjement og støtter fagforeningsvenner i flere land, blant annet Ukraina, Belarus og Iran.

- Norge er ikke alene i verden. Norske arbeidsplasser blir påvirket av det som skjer internasjonalt og vi må stå sammen med våre samarbeidsorganisasjoner i andre land. Hvis vi som fagorganisasjon ikke skal være med å påvirke og bidra, da svikter vi grunnlaget for fagorganisering. Derfor skal vi delta og bidra inn i internasjonale fora, sa Markussen.

Alt om landsmøtet (krever innlogging)