Energipolitikk og internasjonalt arbeid er noe av det som står på agendaen.

NITOs landsmøte: - Ingen framtid uten ingeniører

Alt om landsmøtet (krever innlogging)

Se opptak fra åpningen og innledningene:

Store endringer siden kongressen

Siden NITOs kongress 2021 ble avholdt har verdensbildet og spesielt situasjonen i Europa drastisk endret seg. Konsekvensene av Russlands pågående krig mot Ukraina vil sette sitt preg på diskusjonene under landsmøtet.

Mange av NITOs medlemmer har blitt påvirket av den økonomiske situasjonen. Landsmøtets rolle vil være å videreutvikle NITOs politikk og sikre medlemmenes trygghet både på arbeidsplassen og i hverdagen i tiden framover.

Støttespiller hele livet

Landsmøtet vil også markere at NITO rundet 100.000 medlemmer i september. Hvordan organisasjonen ytterligere kan vokse og være en god støttespiller for sine medlemmer vil være tema for landsmøtets andre dag. 

Se sakspapir og all informasjon om landsmøtet (krever innlogging)

Om NITOs landsmøte

På NITOs kongress i 2018 bestemte NITO å omstrukturere noen av sine overordnede møteplasser. Fortsatt er kongressen det høyeste organet hvor president og hovedstyre velges og organisasjonen gjør sine vedtak blant annet i ulike politiske saker. Kongress holdes fortsatt hvert tredje år. Mellom kongressene kommer nå landsmøtet, som skal skje hvert år som det ikke er kongress.