Trond Markussen på talerstolen.jpg

I forbindelse med likelønnsdagen 17. november 2022 har NITO sendt brev til statsrådene Marte Mjøs Persen og Anette Trettebergstuen hvor man tar opp behovet for en ny partssammensatt likelønnskommisjon. En slik kommisjon har vært nedsatt før, men det har nå gått 14 år siden kommisjonen la fram sine funn og forslag til tiltak.

- Vi må være ærlige på at forrige rapport aldri ble fulgt opp og situasjonen er så å si like ille i dag. Det tar for lang tid å tette lønnsgapet hvis vi fortsetter slik. Vi har derfor bedt regjeringen nedsette en ny kommisjon som kan foreslå nødvendige tiltak for framtida, sier Markussen.

Må få konsekvenser

NITO mener at kommisjonen bør se nærmere på årsakene til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og nødvendige tiltak. En kommisjon kan bidra til å identifisere treffsikre tiltak og komplettere systemene for lønnsdannelse.

Markussen understreker at en ny rapport fra en likelønnskommisjon må få konsekvenser og ikke bare havne i en skuff.

- Norge er kanskje et av vedens mest likestilte land, men vi har også forbedringspotensial, sier Markussen.

- Vi kan ikke fortsette å godta at vi har såpass store lønns- og pensjonsforskjeller i arbeidslivet. Vi må komme dit at alle arbeidstakere, uavhengig av kjønn, omfattes av en lønnspolitikk der lønn er et viktig personalpolitisk virkemiddel, og hvor utdanning, kompetanse, ansvar og innsats belønnes, avslutter Markussen.

En av fem kvinnelige ingeniører opplever diskriminering