skyberg listefoto.jpg

Arbeidstakere som har blitt nedbemannet i løpet av siste halvår av 2021 på grunn av korona har ett ekstra år med fortrinnsrett. Det betyr at du kan ha krav på nye stillinger i to år etter oppsigelsen, selv om eksterne søkere er bedre kvalifisert.

Slik går du fram

Følg med på om bedriften lyser ut stillinger, dersom du gjerne vil jobbe der.

- Har bedriften tillitsvalgte kan det være greit å holde kontakten. Man kan også følge med på LinkedIn og bedriftens nettsider eller holde kontakt med gammelt nettverk, oppfordrer NITO-advokat Fredrik Skyberg. 

- Hvis det dukker opp en stilling eller ansettelse som du mener at du er kvalifisert til, er det en fordel å avklare mest mulig knyttet til innholdet av stillingen, før du eventuelt tar kontakt med arbeidsgiver og fremmer et krav. I den forbindelse kan det være lurt å melde inn saken på nito.no, slik at du kan få bistand av NITO-advokatene til å vurdere hvordan du bør gå fram, sier Skyberg.

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

NITOs advokater svarer på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. Det er gratis for deg som er medlem.

Derfor ble regelen endret

Regelendringen kom på grunn av koronapandemien.

- For å unngå at bedrifter skulle kutte lønnskostnader ved å skifte ut enkeltarbeidstakere som ikke var like høyt skattet som andre, ble det gjort en endring i arbeidsmiljøloven § 14-2 (4) i fjor sommer. Det er først nå i høst og vinter at regelen kan tas i bruk, forklarer NITO-advokaten. 

- Fortrinnsretten vil først og fremst være aktuell for arbeidstakere som har akseptert oppsigelsen uten å bestride den, men det kan også være aktuelt for ansatte som har tatt sluttpakker. Selv om slike avtaler ofte inneholder klausuler hvor man fraskriver seg fortrinnsretten, vil de i mange tilfeller kunne være ugyldige, avslutter Skyberg.

Les også: Alt om lønn og arbeidsliv (A-Å)