Kristianogkari.jpg
Kari Nordli (leder av Akademikerne Stat) og Kristian Botnen (leder av NITO Stat) er skuffet over motparten

Akademikerne og Unio har begge streiket siden fredag 24. mai etter at mekling ikke førte fram i årets hovedoppgjør. 

Søndag kveld besluttet regjeringen å gripe inn med tvungen lønnsnemnd. Begrunnelsen er at den opptrappingen av streiken som var varslet fra mandag 3. juni ville få for alvorlige konsekvenser. 

– Vi gjorde det helt klart før forhandlingene startet: Vi ville forlenge en inngått avtale. Staten tvang oss i stedet ut i en konflikt vi aldri ønsket. Nå blir vi tvunget til å avslutte streiken. Vi er skuffet over motparten, sier Kari Nordli, leder i Akademikerne stat.

– Vi har sagt det i forhandlingene, vi sa det i meklingen og vi har streiket i ti dager for å få fram budskapet: Det er helt uaktuelt for oss å godta en dårligere tariffavtale enn den vi allerede har. En avtale som ikke bare er god for medlemmene våre, men også for de statlige arbeidsgiverne, sier Kristian Botnen, leder av NITO Stat.

Akademikernes mål har vært å bringe staten tilbake til forhandlingsbordet.

– Vi har behandlet om lag 310 dispensasjonssøknader siden streiken begynte, og innvilget omkring 30 prosent.  Også våre medlemmer må kunne bruke streikevåpenet. Vi har kjempet en legitim kamp for våre medlemmers interesser, sier Nordli.

– Stor takk til medlemmene!

– Vi er imponert over streikeviljen medlemmene våre har vist. Å få lov å forhandle lønna si lokalt, med en arbeidgiver som ser kompetansen deres, det er noe de kjenner sterkt på, sier Kristian Botnen, leder av NITO Stat.

– Stor takk til alle som har streiket, som har stått streikevakt, møtt opp på streikekafé og støttet oss på streikemarkeringer, fortsetter han. 

– Denne konflikten har synliggjort hvor viktig våre medlemmer er for at samfunnet skal gå rundt. Når de tjenestene vi alle tar for gitt, ikke fungerer som de skal, får det virkning for folk flest også, avslutter Nordli.

Tilbake til jobb fra mandag morgen

Streiken er nå over. Mandag går alle NITO- og Akademiker-medlemmer som har vært i streik tilbake på jobb.

Tvungen lønnsnemnd søndag gjelder kun Akademikerne, ikke Unio. De streiker dermed videre.

Se også statens personalmelding PM-2024-3: Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2024 for detaljer om lokale forhandlinger og iverksetting av lønnsregulering.