NITO-medlem Jan Roger Olsen fikk ikke utbetalt lønn og ble sagt opp på dagen. Etter tre års kamp i rettssystemet fikk han til slutt en viktig seier mot sin tidligere arbeidsgiver.

Ble sagt opp på dagen

Etter å ha gått arbeidsledig i over ett år var Olsen (bildet under) overlykkelig da han i juli 2018 fikk en relevant ingeniørjobb. Han var da blitt 59 år.

jan roger.jpg

Gleden ble imidlertid kortvarig. Allerede i september, samme år, ble det klart at han ikke fikk lønn for alle timene han hadde arbeidet. Det ble heller ikke opprettet noen pensjonsordning for ham. Da han tok opp manglene, ble han kastet på dør.

Fikk fullt medhold, men arbeidsgiver gikk fri

På vegne av Roger Olsen gikk NITO til sak mot arbeidsgiveren på grunn av den usaklige oppsigelsen og den manglende lønnen, og krevde erstatning.

Da saken kom opp i tingretten fikk Olsen fullt medhold på alle punkter, men i mellomtiden hadde selskapet gått konkurs. Det var ikke en krone i konkursboet. Olsen fikk dermed ingenting, og arbeidsgiver gikk fri.

Hva gjør du når du ikke får utbetalt lønn eller feriepenger?

Daglig leder måtte betale av egen lomme

NITO valgte da å saksøke daglig leder/eier og styreleder, personlig. Dette var én og samme person. Det ble en ny runde i tingretten, som denne gangen ga Olsen delvis medhold. Han fikk erstattet en del av trekket i lønn, men fikk ingen erstatning for den usaklig oppsigelsen.

NITO anket saken, og en enstemmig Borgarting lagmannsrett ga NITO-medlemmet fullt medhold på alle punkter. I desember 2021, over tre år etter oppsigelsen, kom den endelige dommen.

Lagmannsretten påla daglig leder å dekke tapet Olsen hadde hatt som følge av manglende lønnsutbetaling og manglende grunnlag for oppsigelse. Dessuten måtte daglig leder betale saksomkostninger for tingrett og lagmannsrett, i tillegg til egne saksomkostninger.

- Det var aldri aktuelt å kjempe denne saken på egenhånd og med egne midler. Den juridiske biten av arbeidsrett er for komplisert, og resultatet i en rettssak blir usikkert når kostnaden beløper seg til flere hundretusen kroner.

Olsen satte stor pris på erstatningen, men nesten like viktig var det at ansvaret ble plassert der det hører hjemme, hos daglig leder.

Eier er alltid ansvarlig

- Denne dommen er viktig fordi den gir et klart signal til bransjer som spekulerer i utnyttelse av svake arbeidstakere, sier advokat i NITO Marianne Kjellsen.

Marianne-Kjellsen-NT-03914.jpg
Marianne Kjellsen, advokat i NITO.

- Selv om selskapet går konkurs, kan du som eier, daglig leder og/eller styreleder i et konkursrammet selskap, bli personlig ansvarlig for det tapet du har påført arbeidstakere da du ledet eller hadde styreansvar i selskapet. Det betyr at en daglig leder kan måtte bla opp fra egen lommebok, for å betale lønn eller pensjon til tidligere arbeidstakere.