Olsen fikk fullt medhold i at daglig leder, eier og styreleder, som var en og samme person, måtte erstatte hans tap som følge av en usaklig oppsigelse og trekk i lønn.

NITO tok på vegne av NITO-medlem Jan Roger Olsen ut søksmål først for tingretten og så for lagmannsretten, i en sak om usaklig oppsigelse og erstatning. En enstemmig Borgarting lagmannsrett gav NITO-medlemmet fullt medhold på alle punkter.

Hva gjør du når du ikke får utbetalt lønn eller feriepenger?

Sagt opp på dagen

Etter å ha gått arbeidsledig i over ett år var Olsen (bildet under) overlykkelig da han i juli 2018 igjen fikk relevant ingeniørjobb. Han var da blitt 59 år.

Jan Roger Olsen.jpg

Gleden ble imidlertid kortvarig. Allerede i september ble det klart at han ikke fikk lønn for alle timene han hadde arbeidet. Det ble heller ikke opprettet noen pensjonsordning for ham. Da han tok opp manglende, ble han kastet på dør, uten oppsigelse. 

Ikke en krone i boet

Innen saken kom opp for tingretten, gikk imidlertid selskapet konkurs. Olsen fikk fullt medhold på alle punkter, men uten en krone i boet fikk han ingenting og representanten for arbeidsgiver gikk fri. 

NITO valgte da å saksøke daglig, leder/eier og styreleder, personlig. Dette var en og samme person. Lagmannsretten konkluderte med å pålegge daglig leder ansvar for å dekke tapet Olsen har hatt som følge av manglende lønnsutbetaling og manglende grunnlag for oppsigelse. Dessuten må hun betale saksomkostninger for tingrett og lagmannsrett. Daglig leder må i tillegg betale egne saksomkostninger.

Eier ansvarlig også etter konkurs 

- Denne dommen er viktig fordi den gir et klart signal til de bransjene som spekulerer i utnyttelse av svake arbeidstakere, sier advokat i NITO Marianne Kjellsen (bildet).

Marianne Kjellsen.jpg

- Selv om selskapet går konkurs, kan du som eier, daglig leder og/eller styreleder bli personlig ansvarlig for det tapet du har påført arbeidstakere da du ledet selskapet. Det betyr at en daglig leder kan måtte bla opp fra egen lommebok, for å betale lønn eller pensjon til tidligere arbeidstakere, i et konkursrammet selskap.