- Jeg er glad for å få med Thompson på laget. Hans brede erfaring innen ledelse, kommunikasjon og markedsføring vil komme godt med når vi skal bygge NITO videre inn i framtiden. Vi har en god medlemsvekst og solid fart, samtidig er det en stadig kamp for å være relevant for eksisterende og potensielle medlemmer, sier NITOs president Trond Markussen.

- Jeg gleder meg til å være med å videreutvikle en sterk organisasjon med et viktig oppdrag. NITO er til for medlemmene, og sammen med tillitsvalgte og ansatte skal jeg bidra til at organisasjonen er nyttig og synlig, med en tydelig stemme i de delene av samfunnsdebatten som påvirker oss, sier påtroppende generalsekretær Egil Thompson.

Thompson er i dag leder for avdelingen for Strategisk Kommunikasjon i kommunikasjonsbyrået Leidar. Før det var han konserndirektør for Kommunikasjon og marked i Avinor i ni år. Her hadde Thompson ansvaret for kommunikasjon, samfunnskontakt, merkevare og bærekraft. Han kom til Avinor fra stillingen som konserndirektør for kommunikasjon i Storebrand hvor han var i 12 år. Thompson har også erfaring som NTB-journalist og har vært redaksjonsleder i Aftenposten.

Thompson begynner i NITO 1. september.