Les rapporten fra SSB

NITOs president Trond Markussen, kommenterer følgende om rapporten:

- Det er viktig å kartlegge årsaker til lønnsforskjellene mellom menn og kvinner i Norge. Rapporten fra SSB er et viktig bidrag til det.

- Vi ser at lønnsforskjellene blant de aller høyest lønnede, og forskjeller mellom næringene, bidrar mye.

- Det er fortsatt et uforklart lønnsgap mellom kvinner og menn. Her har partene, og spesielt arbeidsgiver et stort ansvar, understreker Markussen.

Egen rapport for ingeniører og teknologer

NITO har delfinansiert denne rapporten. SSB lager også en egen rapport etter samme metode spesielt for ingeniører og teknologer. NITO ser fram til at den foreligger i mars.

Les også:

NITO krever likelønnskommisjon