Knut Aarbakke i svart dressjakke.jpg

- Tall fra vår medlemsundersøkelse (februar 2023) viser at de forventer en gjennomsnittlig økning på over seks prosent i år, sier Aarbakke.

Frontfaget setter begrensninger

I undersøkelsen svarer 84 prosent av NITOs medlemmer at de opplever at frontfaget setter begrensninger på lønnsoppgjøret, og en enda større andel mener at egen arbeidsgiver har mulighet til å gå utover rammen frontfaget setter.

- Vi kan ikke låse oss til frontfaget. Gjennom lokale forhandlingene kan vi ta hensyn til den enkelte bedrift, uten at frontfaget setter store begrensninger, sier Aarbakke.

Blant NITOs medlemmer er det svært lav ledighet og mer enn 93 prosent sier de sitter trygt i jobben ifølge medlemsundersøkelse. Dette harmonerer også godt med NHOs kompetansebarometer og vår egen behovsundersøkelsen blant norske arbeidsgivere.

- Nesten to av fem spurte arbeidsgivere sier de vil øke antall ingeniører det neste halvåret. Resten vil beholde dagens antall. Den store etterspørselen og lav ledighet viser at medlemmene kjenner sin egen verdi når de peker på 6-tallet, sier Aarbakke.

Lønnsstatistikk 2022 NITO Privat: - Aktiv karriereutvikling gir deg lønnshopp

Lønnsstatistikk 2022 stat: Svak reallønnsnedgang

Lønnsstatistikk 2022 kommune: - Godt under prisveksten

Lønnsstatistikk 2022: Relativt god lønnsutvikling for NITOs medlemmer i Spekter

Lønnsstatistikk Samfunnsbedriftene Energi 2022: - Godt fornøyd med oppgjøret