Når får du vite hvor mye du får i lønnstillegg i år?

Først når de lokale forhandlingene er ferdige, vet du hvor mye du fikk i lønnsøkning. Lurer du på når de skal forhandle der du jobber, ta kontakt med din tillitsvalgt.

Når får du etterbetalt årets lønnsoppgjør?

Årets lønnstillegg etterbetales så for det er praktisk mulig etter at lokale forhandlinger er ferdige. Du får etterbetaling fra og med den virkningsdatoen partene har blitt enige om.

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor

Lønnsoppgjøret i 2024 er et hovedoppgjør. Det betyr at partene både forhandler om årets lønnstillegg og resten av teksten i tariffavtalen.

Staten

I de sentrale forhandlingene forhandler de om hvor mye penger som skal settes av til lønnsøkning i år. Dette kaller vi den økonomiske rammen. Deretter fordeles pengene i lokale forhandlinger, så det er først når de er ferdige du vet din lønnsvekst i år.

 • 22. april: De sentrale forhandlingene startet
 • 30. april klokken 24.00: Frist for de sentrale forhandlingene, som endte med brudd
 • 23. mai kl 24:00: Frist for å bli enige i mekling hos Riksmekleren

24. mai gikk NITO og Akademikerne ut i streik i staten siden partene ikke ble enige i meklingen. Denne varte fram til regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd 2. juni

Nå vil resultatet av årets lønnsoppgjøres avgjøres i statens lønnsnemnd, sannsynligvis ikke før i oktober/november. Det betyr også at lokale forhandlinger må vente til saken er avgjort i lønnsnemnda. 

Følg alle saker om lønnsoppgjøret i staten
Alt om lønn i staten

Kommune/KS

 • 15. april: De sentrale forhandlingene startet
 • 30. april klokken 24.00: Frist for de sentrale forhandlingene, som endte i brudd
 • 23. mai kl 24:00: Frist for å bli enige i mekling hos Riksmekleren
 • Høsten: Lokale forhandlinger i de enkelte kommuner og fylkeskommuner. Disse bør være ferdige innen 1. oktober

De fleste av NITOs medlemmer som jobber i kommuner og fylkeskommuner får sin lønn fastsatt i lokale forhandlinger. Men først forhandler de sentrale partene om tekst i hovedtariffavtalen, frist for lokale forhandlinger og hvor stort lønnstillegg som skal gis til de som jobber i undervisningsstillinger.

Følg alle saker om lønnsoppgjøret i KS
Alt om lønn i KS

Oslo kommune

 • 22. april: De sentrale forhandlingene startet
 • 30. april klokken 24.00: Frist for de sentrale forhandlingene, som endte i brudd
 • 23. mai kl 24:00: Frist for å bli enige i mekling
 • Høsten: Lokale forhandlinger om pott avsatt i de sentrale forhandlingene

Følg alle saker om lønnsoppgjøret i Oslo kommune
Alt om lønn i Oslo kommune

Samfunnsbedriftene

 • 8. mai: Overlevering av krav til bedriftsavtalen
 • 15. mai: Frist for å bli enige om bedriftsavtalen
 • 21. mai: Overlevering av krav til energiavtale II
 • 29. mai: Frist for å bli enige om energiavtale II
 • Lokale forhandlinger skjer for de fleste på høsten

NITO har to ulike tariffavtaler med Samfunnsbedriftene - bedriftsavtalen og energiavtale II. Begge disse skal forhandles på nytt i år. Den økonomiske rammen for årets oppgjør og fordelingen av denne forhandles i lokale forhandlinger.

Følg alle saker om lønnsoppgjøret med Samfunnsbedriftene
Alt om lønn i Samfunnsbedriftene

Spekter

Følg alle saker om lønnsoppgjøret i Spekter
Alt om lønn i Spekter

Lønnsoppgjøret i privat sektor

I privat sektor skjer selve lønnsforhandlingene lokalt i den enkelte bedrift. Tariffavtalene forhandles imidlertid sentralt.

Både overenskomsten med NHO og overenskomsten med Virke skal reforhandles i løpet av høsten 2024. Nærmere datoer kommer. 

Lokale forhandlinger skjer for de fleste før 15. september. 

Følg alle saker om lønnsoppgjøret i privat sektor
Alt om lønn i privat sektor

Lønnsoppgjøret for tillitsvalgte 
(Krever innlogging)