Totland listefoto.jpg

Det er Brynhild Totland (bildet), kompetanserådgiver i Fornybar Norge, som uttrykker bekymring for verdiskapingen spesielt innen fornybar energi.

- Ingeniører, vi trenger dere! Norge har behov for ingeniører på alle områder, aller mest innen elektro/elkraft.

12. mars møtte hun 300 NITO-medlemmer på NITOs sentrale tariffkonferanse hvor grunnlaget for årets lønnsoppgjør legges. Det store behovet for ingeniører var blant temaene.

- I årene framover vil det elektrifiseres kraftig i alle sektorer. Det må bygges ut mer nett og mer fornybar energi. I tillegg kommer utbygging av havvind.

- Dette er store satsninger, der ingeniørkompetanse er avgjørende for å lykkes, sa Totland. 

Kamp om ressursene

- Det er viktig at vi rekrutterer mer for å fylle behovene som er her nå og som vil bli enda større i årene framover. Det ligger an til stor kamp om ressursene, sa hun.

Tidligere har både NHOs kompetansebarometer, Kompetansebehovsutvalget og NITOs behovsundersøkelse pekt på etterspørsel etter ingeniørkompetanse.

Også Fornybar Norges tall bekrefter at ingeniørbehovet er stort:

  • 68 prosent av medlemmene sier de har kompetanseunderskudd
  • 50 prosent har ikke fått rekruttert kompetansen de trenger
  • Størst er behovet innen elektro/elkraft

Hun minner blant annet om:

  • Det er blitt færre studieplasser innen IKT og tekniske fag
  • Ingeniørutdanningene er underfinansiert og ingen friske midler tilføres
  • Forslag om realfagsstrategi stemmes ned
  • Bransjeprogram strupes og blir ikke fornyet

- Vi må inspirere flere til å velge ingeniørfag. Vi må forene enda mer krefter for å få det til og her er NITO og ingeniører selv en viktig ressurs, sa Totland.

Se også:

- Klare for streik

Alt om NITOs sentrale tariffkonferanse (krever innlogging)