Trond Markussen, president i NITO snakkende på talerstolen i skjorte og blazer
– Signalene tyder på at det blir tøffe forhandlinger, men la det ikke være noe tvil: Om det kreves er vi klare for å streike for kravet vårt, sier Trond Markussen, president i NITO.

12. og 13. mars samler NITO 350 tillitsvalgte fra alle avtaleområdene for å legge grunnlaget foran årets lønnsoppgjør.

– Årets oppgjør vil i stor grad dreie seg om lønn. Vi lever i en dyrtid og i årets oppgjør forventer jeg at våre medlemmer får en reallønnsvekst som merkes på lommeboken, sier Markussen. 

En ny medlemsundersøkelse viser at NITOs medlemmer forventer mellom fem og sju prosent lønnsvekst i 2024.

– Arbeidslivet står overfor en kompetansekrise og melder om et skrikende behov for ingeniører og teknologer. Samtidig viser nye tall rekordoverskudd i næringslivet på fastlandet. Denne markedssituasjonen skal vi bruke aktivt i årets forhandlinger, forklarer Markussen.

NITOs medlemmer oppgir også at de opplever at frontfaget legger begrensninger på de lokale forhandlingene.

– Mange arbeidsgivere misforstår og anser frontfagsrammen som et tak. Alle våre tariffområder melder om at de merker frontfagets klamme hånd, men vi kan ikke godta å låse oss til frontfaget.

Klappende mennesker på NITOs tariffkonferanse

Klare for streik

– I år er hansken kastet i statssektoren.

Slik beskriver Markussen opptakten til årets forhandlinger i staten. NITO har i det statlige avtaleområdet forhandlingssamarbeid med Akademikerne, og er med i den største hovedtariffavtalen. LO og regjeringen har i forkant av årets forhandlinger varslet at de ønsker seg tilbake til den gamle felles avtalen.

– Jeg skal ikke forskuttere noe før kravene er vedtatt, men det er min klare oppfatning at det er uaktuelt å bli overkjørt av et mindretall. Vi vil ikke godta at regjeringen skal være mindretallets lakeier og overkjøre våre medlemmer i forhandlingene.

– Signalene tyder på at det blir tøffe forhandlinger, men la det ikke være noe tvil: Om det kreves er vi klare for å streike for kravet vårt, avslutter Markussen.

NITO Privat: Høye forventninger til lønnsoppgjøret

NITO Kommune: Sterk lønnsvekst er nødvendig

Alt om årets tariffkonferanser (krever innlogging)