Helene Gundersen på streikemarkering.jpg
Helene Gundersen på streikemarkering på Egertorget. 

- For det første oppfordrer NITO deg til å forberede deg til eksamen som normalt, og følge med på oppdatert informasjon fra studiestedet ditt, sier Helene Gundersen, leder for NITO Studentene.

- De har ansvar for å holde deg informert om hva som skjer med akkurat ditt studieløp, og om det eventuelt får konsekvenser for gjennomføring av eksamener, sier hun.

Studiestedene NMBU, NTNU, Oslo Met, Universitet i Bergen, Universitet i Oslo, Universitet i Stavanger og Universitet i Sørøst-Norge berøres av streiken i staten, men i litt ulik grad.

Hva er streik?

Streik er det sterkeste virkemiddelet en fagforening har for å få gjennomslag for viktige krav. Streik betyr at ansatte i fellesskap stopper å arbeide, for å tvinge frem en løsning på en uenighet mellom en fagforening og en arbeidsgiver.

Hvorfor er det streik?

Det er flere grunner til at det er streik i staten. Kort fortalt handler det om arbeidsvilkårene til de ansatte på studiestedet ditt. De som jobber for at du skal få best mulig kvalitet på utdanningen din.

Generelt har staten, som blant annet driver studiestedet du går på, problemer med å rekruttere ansatte og få tak i kompetansen de trenger. Det er fordi lønnsnivået i privat sektor er høyere for de som har utdanning fra høgskoler og universiteter. Derfor velger mange heller å jobbe i privat sektor framfor i staten.

Det går ut over tilbudet du får på studiestedet ditt og som innbygger i samfunnet.

Statsansatte med høyere utdanning har lenge hatt dårlig lønnsutvikling, både sammenlignet med høyt utdannede i privat sektor og statsansatte med kort utdanning.

Men for åtte år siden snudde trenden, da statsansatte som er medlem i fagforeningene i Akademikerne fikk sin egen tariffavtale. Tidligere var det en felles tariffavtale for alle ansatte i staten, men nå fikk vi to; en for Akademikerne og en for organisasjonene LO, YS og UNIO.

I 2022 valgte UNIO å gå over til Akademikernes tariffavtale, slik at denne tariffavtalen ble den som gjaldt for de fleste statsansatte.

Vil beholde tariffavtalene 

Med avtalen til Akademikerne og UNIO kan de ansatte på ditt studiested forhandle lønn der de jobber. Det har ført til litt høyere lønn og utvikling i riktig retning.

Nå vil staten igjen samle alle ansatte i én tariffavtale med dårligere vilkår for lønnsforhandlinger. Med en slik avtale vil de som jobber på ditt studiested ikke få forhandle lønn der de jobber, men kun få et lønnstillegg fastsatt sentralt.

Det vil bremse lønnsutviklingen og gjøre det vanskeligere å rekruttere og beholde høyt utdannet arbeidskraft. Det igjen kan gå utover tilbudet du får som student og innbygger.

NITO er også i streik

Akademikerne forhandler på vegne av NITOs medlemmer som jobber i staten. Det er derfor NITO også har yrkesaktive medlemmer i streik, selv om det kanskje ikke er NITOs medlemmer som streiker der du studerer.

Les mer om streiken: 

Streik i staten