Akademikerne og Unio, som organiserer flest av de ansatte i staten, må streike for å beholde tariffavtalen.

- Dette trodde jeg ikke vi skulle oppleve, sier Kristian Botnen (bildet), leder av NITO Stat. NITO og Akademikerne er seriøse parter i norsk arbeidsliv. Det hadde vi forventet at staten også var.

Kristian Botnen, leder av NITO Stat, gående
Kristian Botnen, leder av NITO Stat.

I opptakten til årets hovedoppgjør i staten har statens personaldirektør vært tydelig på at hans oppdrag først og fremst kommer fra regjeringen, og det oppdraget har vært klart:

Akademikerne og Unio skal ikke lenger ha sin egen hovedtariffavtale og regler for lønnsforhandlinger, men presses inn i et system fra forrige årtusen.

- Statlige virksomheter er komplekse og ulike. Derfor har vi hatt et system der lønnsfordelingen forhandles lokalt i virksomhetene. Dette ønsker våre medlemmer og tillitsvalgte, men også arbeidsgiverne i de statlige virksomhetene, sier Botnen.

- Fordeling av penger i sentrale forhandlinger har aldri lønnet seg for våre medlemmer. Gjentatte oppgjør med lavtlønnsprofil og store sentrale kronetillegg har tidligere ført til at høyt utdannede fikk en dårlig lønnsutvikling over tid. Vår jobb er å ivareta medlemmene våre. Vi kan bare ikke gå tilbake til dette, fortsetter han.

- Staten har valgt å presse oss ut i konflikt. Hvordan kan en ideologisk prinsippsak om hvem som skal få lov å fordele lønn være viktigere enn å sette statlige virksomheter i stand til å løse utfordringene de har?

- Dette viser at vi ikke forhandler med en seriøs arbeidsgiverpart, men mot politisk ideologi. Regjeringens politiske styring av staten som arbeidsgiver er direkte skadelig for statlige virksomheters mulighet til å løse sine samfunnsoppdrag.

- Staten må rekruttere, og ikke minst beholde, veldig mye kompetansearbeidskraft framover, avslutter Botnen.

Her er det streik

Streiken startte 24. mai, ble trappet opp 27. mai, og vil bli trappet ytterligere opp 3. juni hvis ikke staten er villige til å komme med en løsning.

Støtt streiken i staten: Her er det streikemarkeringer

Første uttak 24. mai    
Virksomhet Antall Sted
Arbeidstilsynet 48 Oslo
Finansdepartementet 111 Oslo
Forsvarets Forskningsinstitutt 1 Kjeller
Landbruks- og matdepartementet 51 Oslo
Kripos 151 Oslo
Mattilsynet 222 Oslo
Norges vassdrags- og energidirektorat 290
Oslo/​Hamar
Oslo Politidistrikt 229
Oslo/​Bærum
Samferdselsdepartementet 66
Samferdselsdepartementet
Statens Jernbanetilsyn 27 Oslo
Til sammen 1196  

 

Opptrapping 27. mai  
Virksomhet Antall Sted
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 124 Oslo
Arbeidstilsynet 99
Trondheim
Direktoratet for medisinske produkter 201 Oslo
Finansdepartementet 5 Oslo
Helse- og omsorgsdepartementet 98 Oslo
Mattilsynet 34
Trondheim
Norges vassdrags- og energidirektorat 58
Trondheim
Oslo politidistrikt 50
Oslo/​Bærum
Samferdselsdepartementet 1 Oslo
Statens jernbanetilsyn 9
Trondheim
Til sammen i andre uttak 679  
Opptrapping 3. juni    
Virksomhet Antall Sted
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3 Oslo
Direktoratet for medisinske produkter 15 Oslo
Helse- og omsorgsdepartementet 5 Oslo
Landbruks- og matdepartementet 9 Oslo
Mattilsynet 23
Region Stor-Oslo og region Midt
Norges vassdrags- og energidirektorat 36
Oslo/​Trondheim/​Hamar
Oslo politidistrikt 68 Oslo
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet 224 Oslo
Til sammen i tredje uttak 383  
     
Sammenlagt etter tredje uttak 2258  

Alle som blir tatt ut i streik får direkte melding om det, så hvis du ikke har hørt noe skal du ikke streike nå. Du kan imidlertid bli tatt ut i streik ved en senere opptrapping.

Les om hvordan tillitsvalgte i staten forholder seg til arbeidgiver under streiken 

Alt du lurer på om streik