In english

Kari og Kristian i streikevester.png
Kari Nordli (leder av Akademikerne Stat) og Kristian Botnen (leder av NITO Stat) er klare for å streike til staten forstå alvoret.

Akademikerne og NITO har streiket siden fredag 24. mai. 

Med det nye uttaket går ytterligere 157 medlemmer i de virksomhetene som allerede er berørt ut i streik. I tillegg tas 221 ansatte i Nasjonal sikkerhetsmyndighet ut. 

- Når medlemmene våre streiker, så merker de statlige arbeidsgiverne det, sier leder av NITO Stat Kristian Botnen. 

- Å ta ut høyt utdannede teknologer og ingeniører går ut over samfunnsberedskap og etterforskningen av straffesaker. Planlagte store tilsyn stopper opp, og kontroll av matsikkerhet svekkes, legger han til.

Staten gir dårlige svar

- Streikens konsekvenser har ikke gjort merkbart inntrykk på staten. Det gir oss ikke noe annet valg enn å trappe opp streiken ytterligere, sier leder i Akademikerne Stat Kari Tønnessen Nordli. 

- Staten må forstå alvoret. Sju av ti statlige virksomheter oppgir at de har store utfordringer med å beholde og rekruttere høyt utdannede. Dette burde gjøre et større inntrykk på staten enn det vi har sett til nå, sier hun. 

- Vi har utfordret staten på hvordan problemene med å beholde og rekruttere høyt utdannede i virksomhetene skal løses. Så langt har staten ikke svart, legger hun til.

Stor oppslutning om streiken

Akademikerne_og_Unio_i_streik_NT_08470_Foto_Bjarne_Krogstad.JPG

- Dette er første gangen vi streiker siden 2006, så dette er ikke noe vi tar lett på. Men når vi nå først er i streik, så er jeg utrolig imponert over hvordan medlemmene stiller seg bak dette, sier Botnen.

- Staten forsøkte å tvinge oss over på et lønnssystem som gir dårligere uttelling for våre medlemmer. Medlemmene er lei av å bli herset med i lønnsoppgjøret på den måten staten gjør nå. Likevel klarer de å gjennomføre en ryddig og ordentlig streik, legger han til.

- Nå forventer vi at staten er like ryddig og kommer oss i møte. Denne streiken burde være helt unødvendig, forteller Botnen.

- Fredag klokka 13.00 stiller Akademikernes medlemmer igjen opp foran Stortinget for å bli hørt - men er staten villig til å lytte denne gangen?