Bioingeniørene og bioingeniørfaget
– en yrkesgruppe i utvikling og en vitenskap for framtiden!

Bioingeniørfaglig institutt skal:

  • Arbeide for å videreutvikle den faglige og etiske standarden i utdanning og utøvelsen av alle sider av bioingeniørfaget
  • Ivareta bioingeniørenes autorisasjon
  • Arbeide for å synliggjøre bioingeniørenes kompetanse og yrkesgruppens rolle i norsk helsetjeneste
  • Være med på å forme samfunnets helse- og omsorgspolitikk
  • Søke å utvikle bioingeniørfaget i global sammenheng