Dersom en lokal kurskomite for bioingeniører trenger penger til for eksempel et kursarrangement, kan det søkes om støtte fra NITOs lokale avdeling. Ta kontakt med din lokale avdeling for mer informasjon.

Vi gir tips og råd for deg som skal arrangere lokale kurs:

Sjekkliste

Vi har laget en sjekkliste som kan brukes av BFI kontakter, bedriftsgrupper eller lokale faggrupper som støtte i kursplanleggingen. Listen må selvsagt tilpasses etter behov og type arrangement, i mange tilfeller vil denne listen være for omfattende.

Honorar til foredragsholdere

Størrelsen på honoraret bør avklares med foredragsholder på forhånd. NITO BFI benytter vanligvis et standardhonorar på 1000,- per forelesningstime (á ca 45 minutt). Dersom forelesningen skal gjennomføres digitalt og opptaket kan brukes som læringsverktøy, vil dette kunne påvirke honoraret.

Dokumenter til hjelp i kursforberedelse
Gjennomføring
Etterarbeid

Lykke til med planleggingen av lokale kurs og arrangementer.