Gå til innhold
Apparat bioingeniør
Bioingeniørfaglig institutt

Lokal faglig aktivitet

BFI ønsker å stimulere til utvikling av faglig aktivitet for bioingeniører på den enkelte arbeidsplass. Vi har samlet ideer og forslag til hvordan lokal faglig aktivitet kan drives. Her er hjelpemidler til å komme i gang.

Dersom en faggruppe/lokal kurskomite for bioingeniører trenger penger til for eksempel et kursarrangement, kan det søkes om støtte fra NITOs lokale avdeling. Ta kontakt med din lokale avdeling for mer informasjon.

Vi gir tips og råd for deg som skal arrangere lokale kurs:

Sjekkliste

Vi har laget en sjekkliste som kan brukes av lokale faggrupper som støtte i kursplanleggingen. Listen må selvsagt tilpasses etter behov og type arrangement, i mange tilfeller vil denne listen være for omfattende.

Honorar til foredragsholdere

Størrelsen på honoraret bør avklares med foredragsholder på forhånd. NITO BFIs standardhonorar er 1000,- per forelesningstime (á ca 45 minutt).

Dokumenter som kan være til hjelp i kursforberedelse

Gjennomføring

Etterarbeid

...og så er det bare å begynne på planleggingen av neste kurs!

Vi ønsker alle lykke til med planleggingen av lokale kurs og arrangementer.