Meld deg inn i Bioteknologi og kjemi

 

Bioteknologer og kjemiingeniører jobber med et mangfold av oppgaver i mange forskjellige bransjer og er ofte viktige bidragsytere til det grønne skiftet.

NITOs avdeling Innlandet øst har sett et behov for å knytte medlemmene med denne fagbakgrunnen tettere sammen og har derfor opprettet dette fagnettverket. Vi startet som lokalt nettverk med utspring i fagmiljøene ved institutt for bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet og NCE Heidner Biocluster.

Nettverket skal nå vokse, og vi vil gjerne ha med deg som jobber eller studerer bioteknologi eller kjemi, uansett hvor i landet du bor

Vi ønsker å skape en arena for faglig utvikling, kompetanseoverføring og nettverksbygging på tvers av bransjer. Nettverket arrangerer blant annet temamøter og bedriftsbesøk.

Bioteknologi omfatter all bruk av levende organismer til å lage nyttige produkter og har allerede vært brukt i flere tusen år til å for eksempel lage yoghurt, brød eller øl ved hjelp bakterier og sopp.

Nå går forskningen svært raskt og gir oss stadig nye muligheter både innen landbruk, medisin og industri.­­

NITO Bioteknologi og kjemi-utvalg

  • , Geno SA
  • , Høgskolen i Innlandet 
  • , Sykehuset Innlandet Hamar
  • , KA Rasmussen
  • , KA Rasmussen