Bli medlem av NITO Petroleum (krever innlogging)

Som medlem får du:

  • Faglig oppdatering – tilbud om fagkurs
  • Nyhetsbrev med aktuelt fagstoff
  • Delta i NITOs politiske arbeid
  • Delta gratis på temamøter

Følg NITO Petroleum på Facebook! 

NITO Petroleum med viktig innspill til Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet