Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Akademikernes Regionale tariffkurs for statlige tillitsvalgte

I etterkant av tariffoppgjøret 2024 vil Akademikerne gjennomføre sine årlige kurs med informasjon om utfallet av årets sentrale tarifforhandlinger

Påmelding direkte til Akademikerne

Påmelding - Regionale tariffkurs 2024

(fyll ut navn og velg din deltakerkategori for å komme videre i påmeldingsskjema)

  • Du får en innføring i Akademikernes lønns- og forhandlingssystem
  • Det blir en gjennomgang av Hovedtariffavtalens relevante bestemmelser for deg som tillitsvalgt i lokale forhandlinger
  • Vi belyser hvilket handlingsrom du som tillitsvalgt har lokalt

Det blir en lett bevertning og registrering fra kl. 08.30.

Kursstart kl. 09.00, lunsj kl. 11.30 avslutning kl. 15.00

Datoer og steder for kurs:

mandag 03. juni kl. 12.00-15.00 Digitalt
onsdag 05. juni Oslo Hotel Bristol
onsdag 21. august Oslo Hotel Bristol
tirsdag 27. august kl. 12.00-15.00 Digitalt
tirsdag 03. september Tromsø Scandic Ishavet
onsdag 04. september Bergen Clarion Admiral Hotel

Deltakelsen på kursene er gratis. Utgifter i forbindelse med reise og opphold og eventuelt dekning av tapt arbeidsinntekt dekkes av NITO.

En automatisk bekreftelse blir sendt deg etter påmelding.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalene mellom NITO har med både NHO, Virke og Finans Norge at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs og konferanser.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalens § 38-40.

Kommune KS

Det følger av hovedavtalens §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. og at slik opplæring gir permisjon med hel eller delvis lønn.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

SAN / Spekter

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri når de skal delta på tillitsvalgtkurs eller konferanser i regi av egen forening.

Dersom du blir trukket i lønn når du er på tillitsvalgtkurs hos NITO, dekker vi tapt arbeidsfortjeneste.