Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Ansattevalgte medlemmer i bedriftens/virksomhetens styre

Er du valgt inn - eller skal du velges inn - i bedriftens styre som representant for alle ansatte i virksomheten?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler

Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema

Loading

Arbeidsgiver

Loading

Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Loading

Overnatting

Clarion Hotel The Hub

29. sep - 30. sep / Enkeltrom / 0kr (Fullt)
Hotell er påkrevd* Påkrevd felt

Kurset gir deg et praktisk grunnlag for å drive styrearbeid enkelt og rasjonelt samtidig som nødvendige krav til kvalitetssikring tilfredsstilles.

Målet er at du skal få nødvendig innsikt for å føle deg trygg i rollen som styremedlem, være en reell bidragsyter til verdiskapingen i bedriften og minimere risikoen for å komme i erstatningsansvar.

Kurset vil ta for seg følgende temaer innen styrets rammebetingelser:

  • De sentrale lovbestemmelser
  • Styrets 3 hovedplikter
  • Styrearbeidet i datterselskaper – Ansatterepresentanter
  • Etikk og dilemmahåndtering i styret

Det praktiske styrearbeidet:

  • hvilke saker skal styret behandle, og når?
  • «styresekretæren» - eksempel på skybasert styreplattform for styret og daglig leder
  • organisering av styrearbeidet

Du får i tillegg kunnskap om følgende:

  • Rapportering fra daglig leder – hva er relevant styreinformasjon?
  • Styrets oppfølgingsansvar vedr. forsvarlig egenkapital, likviditet og risiko
  • Fremtidsrettet styrearbeid og styrets rolle i verdiskapingen

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalene mellom NITO har med både NHO, Virke og Finans Norge at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs og konferanser.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalens § 38-40.

Kommune KS

Det følger av hovedavtalens §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. og at slik opplæring gir permisjon med hel eller delvis lønn.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

SAN / Spekter

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri når de skal delta på tillitsvalgtkurs eller konferanser i regi av egen forening.

Dersom du blir trukket i lønn når du er på tillitsvalgtkurs hos NITO, dekker vi tapt arbeidsfortjeneste.

Reiser og utgifter som NITO skal refundere

NITO dekker reise- og oppholdsutgifter når du deltar på tillitsvalgtkurs. Vi sender deg deltakerbekreftelse ca tre uker før kursstart. Du må derfor ikke bestille flybillett før du har mottatt bekreftelse på kursplassen.

Når flybillett bestilles skal du benytte NITOs reiseavtale - dvs. at flybillettbestilling skal sendes til reise@nito.no. Nødvendig informasjon om billettbestilling, inkludert prosjektnummer er beskrevet i bekreftelsen. Du må huske på å krysse av når du tar med deg håndbagasje/innsjekket bagasje.

Reiseregning, reisebestilling og utgiftsrefusjoner

Kontakt ved spørsmål om NITOs tillitsvalgtkurs: