Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Årets lønnsoppgjør i kommunesektoren

Skal du forhandle i år? Da bør du ikke gå glipp av samlingen for NITO Kommunes bedriftsgruppetillitsvalgte/forhandlingsleder i bedriftsgruppen, hvor du spisser kompetansen din før høstens lønnsforhandlinger

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler

Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema

Loading

Arbeidsgiver

Loading

Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Loading

Overnatting

Quality Airport Hotel Gardermoen

Hotell er påkrevd

Aktiviteter

tirsdag 20.08.2024 10:00-17:00

onsdag 21.08.2024 09:00-15:00
* Påkrevd felt

Mål og hensikt med årets samling på Gardermoen:

NITO Kommune arrangerer et praktisk kurs for de tillitsvalgte i kommunal sektor (KS-området) hvor erfaringsutveksling og påfyll som forberedelse til de årlige lokale forhandlingene er i fokus.

Årets konferanse er to-delt:

20. august (første del):

Målgruppen er bedriftsgruppetillitsvalgt/ bedriftsgruppens forhandlingsleder

21. august (andre del):

Målgruppen er hovedtillitsvalgt i fylkene

Kursets hovedpunkter:

  • De sentrale elementene i de lokale lønnsforhandlingene
  • Det lokale drøftingsmøtet og gjennomføring av selve forhandlingene - herunder ser vi på tall og praktisk bruk av disse
  • Hvordan skal du forberede en mulig tvistebehandling?

Etter gjennomført konferanse vil du ha fått påfyll til egne lokale lønnsforhandlinger.

Kryss av i påmeldingsskjema for hvilken del av denne samlingen du i ditt tillitsverv deltar på. 

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalene mellom NITO har med både NHO, Virke og Finans Norge at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs og konferanser.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalens § 38-40.

Kommune KS

Det følger av hovedavtalens §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. og at slik opplæring gir permisjon med hel eller delvis lønn.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

SAN / Spekter

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri når de skal delta på tillitsvalgtkurs eller konferanser i regi av egen forening.

Dersom du blir trukket i lønn når du er på tillitsvalgtkurs hos NITO, dekker vi tapt arbeidsfortjeneste.

Reiser og utgifter som NITO refunderer

NITO dekker reise- og oppholdsutgifter når du deltar på tillitsvalgtkurs. Vi sender deg deltakerbekreftelse ca tre uker før kursstart. Du må derfor ikke bestille flybillett før du har mottatt bekreftelse på kursplassen.

Reiseregning, reisebestilling og utgiftsrefusjoner

Når flybillett bestilles skal du benytte NITOs reiseavtale - dvs. at flybillettbestilling skal sendes til . Nødvendig informasjon om billettbestilling, inkludert prosjektnummer er beskrevet i bekreftelsen. Du må huske på å krysse av når du tar med deg håndbagasje/innsjekket bagasje.

Kontakt ved spørsmål om NITOs tillitsvalgtkurs: