Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Etikkens kraft: Fra prinsipper til beslutninger for tillitsvalgte

Opplever du at synet på sikkerhet, trygghet og framtidige arbeidsplasser blir utfordret av utviklingen innen teknologi? Blir arbeidsplassen din forandret av kunstig intelligens, digitalisering eller det grønne skiftet?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler

Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema

Loading

Arbeidsgiver

Loading

Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Loading

Overnatting

Clarion Hotel The Hub

4. nov - 5. nov / Enkeltrom / 0kr (Fullt)
Hotell er påkrevd* Påkrevd felt

Når ulike hensyn kolliderer på arbeidsplassen står tillitsvalgte i front. Hvordan kan vi håndtere vanskelige situasjoner på en mer profesjonell måte?

Etikken gir verktøy som kan styrke ditt indre kompass i møte med vanskelige situasjoner i tillitsvalgtrollen.

På årets kurs kombinerer vi teoretisk kunnskap med øving i bruk av etiske refleksjonsverktøy. Du møter Einar Øverenget, en av Norges mest engasjerende filosofer. Du kan glede deg til gode diskusjoner med tillitsvalgtkollegaer fra hele landet.  

Du vil blant andre møte:

  • Einar Øverenget, professor i filosofi, Høgskolen i Innlandet.  
    Einar er en av Norges mest engasjerende filosofer. Han gir oss et spennende og inspirerende møte med etikk i norsk arbeidsliv anno 2024, spesielt rettet mot ingeniører og teknologer. 
  • Bjørn Tore Sund, medlem av NITOs etikkomité. Bjørn Tore deler noen av sine erfaringer fra etikkarbeidet i NITO og tanker om hvorfor etikkompetanse i tillitsvalgtrollen blir stadig viktigere. 

Når du deltar på kurset, gir det deg:

  • Kunnskap om begreper og metoder som kan være til hjelp for å reflektere systematisk over dilemma du kan møte både privat og på jobb. 
  • Kjennskap til «Navigasjonshjulet» - et verktøy som kan hjelpe oss å ivareta forståelse for ulike perspektiv når vi står overfor etiske spørsmål og problemstillinger. 
  • Mulighet til egen refleksjon, erfaringsutveksling og diskusjon om etiske problemstillinger.
  • Nettverk for å diskutere etiske utfordringer og problemstillinger i tilknytning til tillitsverv og yrkesutøvelse.

Rett til fri? Hjemmel om permisjon for tillitsvalgtkurs

Privat

Det følger av hovedavtalene mellom NITO har med både NHO, Virke og Finans Norge at de tillitsvalgte i rimelig utstrekning skal gis tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring.

Stat

Det følger av hovedavtalen i staten § 39 nr. 2 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs og konferanser.

Det samme gjelder når denne type kurs/konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

Se for øvrig hovedavtalens § 38-40.

Kommune KS

Det følger av hovedavtalens §3-6 at de tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for dere funksjon som tillitsvalgt. og at slik opplæring gir permisjon med hel eller delvis lønn.

Oslo kommune

De tillitsvalgtes og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter følger av Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene kap. 3. Se særlig §16 som regulerer de tillitsvalgtes arbeidsvilkår, herunder rett til permisjon med lønn.

Mer om avtaler og overenskomster i Oslo kommune

SAN / Spekter

Det følger av hovedavtalen mellom SAN og Spekter § 52 at tillitsvalgte ikke uten tvingende grunn skal nektes tjenestefri når de skal delta på tillitsvalgtkurs eller konferanser i regi av egen forening.

Dersom du blir trukket i lønn når du er på tillitsvalgtkurs hos NITO, dekker vi tapt arbeidsfortjeneste.

Reiser og utgifter som NITO skal refundere

NITO dekker reise- og oppholdsutgifter når du deltar på tillitsvalgtkurs. Vi sender deg deltakerbekreftelse ca tre uker før kursstart. Du må derfor ikke bestille flybillett før du har mottatt bekreftelse på kursplassen.

Når flybillett bestilles skal du benytte NITOs reiseavtale - dvs. at flybillettbestilling skal sendes til reise@nito.no. Nødvendig informasjon om billettbestilling, inkludert prosjektnummer er beskrevet i bekreftelsen. Du må huske på å krysse av når du tar med deg håndbagasje/innsjekket bagasje.

Reiseregning, reisebestilling og utgiftsrefusjoner

Kontakt ved spørsmål om NITOs tillitsvalgtkurs: