Gå til innhold

Hva er IPS? Må jeg starte individuell pensjonssparing?

Individuell pensjonssparing (IPS) er med nye regler blitt langt mer aktuelt for mange. IPS er en ordning som har eksistert lenge, men fra 1. november 2017 ble det mer gunstig enn tidligere å spare til pensjon på denne måten. – IPS er altså et godt alternativ for langsiktig sparing.

Sparepenger.jpg

 

Hva er IPS?

Mange lurer på hva IPS innebærer. Her gir vi en liten forklaring på noen hovedpunkter for individuell pensjonssparing:

  • Det er viktig å være klar over at det man sparer i IPS blir bundet over lang tid. Du kan tidligst begynne å ta ut pensjon ved fylte 62 år og utbetalingene må løpe til du er 80 og minst i 10 år. Du må derfor være sikker på at du greier deg uten disse pengene fram til uttaksalderen, dersom dette skal være et alternativ.

  • Utbetalingene må fordeles jevnt over utbetalingsperioden, og du kan ikke for eksempel ta ut det aller meste når du fyller 62.
IPS er gjerne mer aktuelt for litt eldre arbeidstakere enn for nye i arbeidslivet, siden førstnevnte ofte ikke trenger sparepenger til for eksempel boligkjøp.

IPS gir deg utsettelse av skatt

  • Sparing i IPS betyr ikke at du slipper å betale skatt av pengene du sparer, men du utsetter dette og kan investere penger du ellers måtte betalt i skatt nå.

  • Hvert år kan du spare inntil 40.000 kroner, noe som reduserer skatten med inntil kr 9 600,-. Skatten må du så først betale når pensjonsutbetalingene kommer, og skatten er da beregnet etter samme skattesats som lå til grunn for fradraget, pt 24 %. Denne skattesatsen gjelder også for avkastningen på pensjonskapitalen.
IPS-avtalen må være etablert senest 28. desember 2017 for at du skal få skattefordeler for dette året.

Må jeg ha IPS? Hvilken IPS-leverandør skal jeg velge?

Det er nå massiv markedsføring av det nye produktet, og ikke lett å velge blant alle tilbyderne.

Et tips er å sjekke ut finansportalen.no, som Forbrukerrådet står bak. Her finner du en oversikt over hvem som tilbyr IPS-ordningene og hvilke gebyrer og omkostninger som må betales i de forskjellige alternativene.

Kostnadene, beregnet i prosent av kapitalen, kan få stor betydning for hvor lønnsom pensjonssparingen blir over tid. Det er derfor viktig at du skaffer deg oversikt over dette.

I tillegg er det viktig hva slags risiko du velger på investeringen. Velg en tilbyder og en selger du opplever du kan stole på, så du ikke treffer dine valg basert på urealistiske forventninger.

IPS er gunstig for deg som betaler formuesskatt

  • Dersom du betaler formuesskatt vil denne pensjonssparingen være ekstra gunstig. Du betaler nemlig ikke formuesskatt av midlene på pensjonskontoen.

  • Det er mulig å tegne en uføreforsikring som innebærer at pensjonssparingen fortsetter selv om du blir ufør og ikke lenger har midler til sparingen selv. Det kan være lurt å sjekke ut dette, og hva kostnadene for en slik forsikring vil være. Uførhet er dessuten eneste unntak fra regelen om at du må vente til 62 med utbetalingene. Får du uføretrygd fra folketrygden kan du også starte utbetaling av innestående på pensjonskontoen.

Medlemstilbud IPS

KLP er blant dem som tilbyr IPS og andre pensjonsordninger. NITO har med KLP forhandlet fram en medlemsfordel om innskuddspensjon og det gis også tilbud om IPS.

Medlemsfordel innskuddspensjon

Start IPS 

Betaler du for mye?

Benytter du alle medlemsfordelene du har på bank og forsikring? Her kan det være penger å spare.

Dine medlemsfordeler på bank og forsikring

Ekstra trygg med NITO Ulykkesforsikring

En ulykke skjer ofte når du minst venter det - en tur i fjellet, joggetur eller kanskje i hjemmet.

Godt å vite at NITO Ulykkesforsikringer hjelper deg økonomisk med behandlingsutgifter, i tillegg en erstatning ved medisinsk invaliditet som følge av skaden.

Kjøp NITO ulykkesforsikring

Spørsmål om lønn eller dine rettigheter?

NITOs temasider om lønn og arbeidsliv (fra A til Å)

Publisert: Sist oppdatert: