Ta grep og gjør et aktivt valg av hvem du ønsker som pensjonsleverandør, og hvordan din pensjonssparing fra arbeidsgiver skal forvaltes. Nå kan du flytte pensjonskontoen din til NITO Egen pensjonskonto.

Les mer om NITO Egen pensjonskonto på storebrand.no

Egen sparing til pensjon?

Pensjonen du får fra folketrygden og arbeidsgiver er ikke alltid nok. Å starte egen sparing vil kunne gi deg flere muligheter i livet du skal leve når du slutter å jobbe. Som NITO-medlem får du derfor også medlemsfordeler på private spareprodukter gjennom Storebrand.

Les mer om egen pensjonssparing på storebrand.no

Hvorfor kan medlemsfordelene gjennom NITO være smart for deg?

Både arbeidsgiver og folketrygden bidrar til pensjonen din. Men de aller fleste må også spare på egenhånd – for å få det livet de ønsker som pensjonist. Sparer du til pensjon, investerer du i framtida di.

Gjennom NITOs avtale med Storebrand får NITO-medlemmer flere fordeler 

  • Bredt investeringsvalg
  • Enkle digitale løsninger
  • Likt tilbud til din partner
  • Bærekraftig forvaltning
  • Kompetent og tilpasset pensjonsrådgiving