Gå til innhold
Mennesker snakker om pensjon. Illustrasjonsfoto: Tom Haga
Medlemsfordeler

NITO Egen pensjonskonto (lanseres 2021)

Vet du hva du skal leve av når du blir pensjonist? NITOs nye medlemsfordel skal hjelpe deg til å få oversikt over pensjonen din og bidra til at du får mest mulig utbetalt når den tid kommer.

En kommende lovendring vil gjøre at du i 2021 selv kan velge hvem som skal forvalte din framtidige pensjon. Medlemsfordelen NITO Egen pensjonskonto vil være et trygt og godt valg for pensjonssparing for deg som er NITO-medlem.

Medlemsfordelen NITO Egen pensjonskonto lanseres i 2021 i samarbeid med Danica Pensjon. Som en del av Danske Bank-konsernet har Danica bred og lang erfaring med denne typen partneravtaler både i Norge og resten av Norden.

Med NITO Egen pensjonskonto samler du pensjonsopptjeningen både fra dagens arbeidsgiver og tidligere arbeidsforhold.

  • Bedre oversikt over egen pensjon, både i opptjeningstiden og i utbetalingstiden
  • Pensjonen investeres i bærekraftige fond
  • Kostnadseffektiv forvaltning, mer pensjon til deg

Detaljer om medlemsfordelen kommer på nyåret.

Bakgrunn – om pensjon og pensjonskonto

Ofte stilte spørsmål om NITO Egen pensjonskonto

Hva er egen pensjonskonto (EPK)?

Med EPK samles all innskuddspensjon fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) automatisk på pensjonskontoen hos din nåværende arbeidsgiver.

Er du ansatt i en bedrift med innskuddspensjon, betaler arbeidsgiver den årlige sparingen til din pensjonskonto.

Arbeidsgiver dekker også forvaltnings- og administrasjonskostnader så lenge du er ansatt i bedriften.

Men det nye er også at EPK gir deg mulighet til selv å velge hvor du vil samle din pensjonssparing, det må nødvendigvis IKKE skje hos din arbeidsgivers leverandør. Andre tilbydere som blant annet NITO vil kunne gi deg bedre vilkår.

Hvem blir påvirket av lovendringen som kommer i 2021?

Alle som i dag har innskuddspensjon hos sin arbeidsgiver, det vil si deg som jobber i privat sektor.

Kan fripoliser fra tidligere ytelsespensjon også samles i EPK?

Nei, egen pensjonskonto vil i hovedsak gjelde nåværende og tidligere pensjonsopptjening i innskuddsordninger.

Det er i hovedsak pensjonskapitalbevis (PKB) fra tidligere innskuddsordninger som flyttes inn på egen pensjonskonto sammen med nåværende innskuddsordning (med unntak av noen IPA og IPS).

Kommer det en tilsvarende ordning for fripoliser fra ytelsespensjoner?

Per i dag jobbes det ikke med tilsvarende løsning for ytelsespensjon og fripoliser.

Hvordan finner jeg ut om jeg er omfattet av lovendringen?

Er du usikker på om du har innskuddspensjon i dag? Det enkleste du kan gjøre for å sjekke det er å spørre arbeidsgiveren din.

Du kan også logge inn på norskpensjon.no og få oversikt over pensjonssituasjonen din.

Når skjer lovendringen?

Lovendringen skjer 1. januar 2021.

Når kan jeg ta i bruk NITO Egen pensjonskonto?

Du kan opprette NITO Egen pensjonskonto etter at lovendringen er trådt i kraft og så snart markedet åpner for dette.

Må jeg gjøre noe aktivt?

Nei, du trenger ikke å gjøre noe aktivt nå, men når egen pensjonskonto innføres har du tre valg:

1. Velge å gjøre ingenting

Da flyttes dine pensjonskapitalbevis automatisk over til ordningen du har hos dagens arbeidsgiver.

2. Reservere deg mot flytting

Da forblir innskuddspensjonen din hos arbeidsgiver og dine pensjonskapitalbevis der du har de i dag. 

3. Ta et aktivt valg å flytte alt til NITO Egen pensjonskonto

Da plasserer du sparingen knyttet til innskuddspensjonen du har hos dagens arbeidsgiver og pensjonssparing fra tidligere arbeidsgivere i NITO Egen pensjonskonto.

Ved å gjøre dette får du de fordelene NITO har fremforhandlet for deg.

Opprettelse av NITO egen pensjonskonto kan du gjøre så raskt markedet åpner for dette, men det er ikke noen forutsetning at dette gjøres umiddelbart. Du kan når som helst på et senere tidspunkt opprette NITO Egen pensjonskonto, også etter at all sparing eventuelt er samlet hos bedriftens leverandør.

Når lovendringen trer i kraft vil du motta en invitasjon til onboardingsløsningen for NITO Egen pensjonskonto. Her går du gjennom en enkel digital rådgivning, og samtykker til at Danica Pensjon samler dine eksisterende pensjonskapitalbevis (PKB) samt flytter din innskuddspensjon fra dagens arbeidsgiver til NITO Egen pensjonskonto.

Når må/kan jeg foreta disse valgene?

Lovendringen skjer 1. januar. Det antas at den enkelte kan gjøre aktive valg fra 1. februar.

Hva innebærer innføringen av egen pensjonskonto for meg?

Endringen vil gjøre pensjon enklere og mer oversiktlig, samt bidra til at du kan få mer igjen for hver sparte krone.

Ved å samle pensjonen på ett sted kan du blant annet få ned evt. forvaltnigs- og administrasjonskostnader.

Hva er fordelene med NITO Egen pensjonskonto?

Som medlem i NITO vil du få meget attraktive vilkår og gode digitale løsninger for pensjonssparingen din.

  • NITO Egen pensjonskonto skal sikre deg en trygg og sikker forvaltning av pensjonssparing, fra studenttilværelsen, gjennom en yrkesaktiv karriere og så lenge pensjonen utbetales. 

  • Om du velger NITO Egen pensjonskonto er du trygg på at NITO kontinuerlig sikrer at du ikke belastes unødvendig høye forvaltnings- og administrasjonskostnader og at du på denne måten får mer pensjon for pengene.

  • Fordelene gjelder også din partner/ektefelle.

  • Fra NITOs side er det også et krav om bærekraftig forvaltning. Pengene investeres i fond hvor miljø- og bærekraftperspektivet er ivaretatt.

  • Tilgang på kompetent pensjonsrådgiving.

  • Ekstra tilbud til deg som er selvstendig næringsdrivende.

Detaljer om priser og andre vilkår kommer når medlemsfordelen lanseres.

Hvordan er miljø og bærekraft ivaretatt i NITO Egen pensjonskonto?

Bærekraft er helt sentralt når Danica Pensjon velger investeringer. Danica mener at de beste langsiktige investeringene også er de som fokuserer på bærekraft og på å drive ansvarlig virksomhet.

Danica analyserer for eksempel hvordan selskaper jobber med å skape trygge og sunne arbeidsforhold, oppfyller menneskerettigheter, jobber med energieffektivitet og har en ansvarlig ledelse.

Ved å analysere bærekraftforhold sammen med finansielle aspekter, velges de investeringene som på best mulig måte kan få pensjonssparingen din til å vokse.

Hvorfor falt valget på Danica Pensjon?

Danica Pensjon har gjennom anbudsprosessen overbevist NITO om at de er blant de beste i Norge på dette området.

De har vist vilje til å strekke seg langt for ingeniørene og teknologene, både i et bærekraftperspektiv og ikke minst på pris.

NITO Egen pensjonskonto har mål å gi medlemmene "mer pensjon for pengene». Avtalen innebærer både tilbud om egen pensjonskonto og andre produkter for pensjonssparing for alle NITOs medlemmer.

NITO-medlemmene kan gjennom Danica Pensjon være trygg på at miljø- og bærekrafthensyn er ivaretatt når det gjelder hvilke fond pengene deres investeres i. 

Hvilke digitale løsninger vil Danica Pensjon kunne tilby meg som medlem?

Danica utvikler en digital onboardingsløsning og Min side for NITO-medlemmer.

Løsningen vil være svært enkel, oversiktlig og brukervennlig og hjelper deg å ta de riktige og gode valgene for din pensjonssparing.

Vil min ektefelle/samboer også få den samme fordelen i NITO Egen pensjonskonto?

Ja, gode vilkårene på NITO Egen pensjonskonto vil også gjelde din ektefelle/samboer.