Flytt til NITO Egen pensjonskonto på danica.no

Hos Danica Pensjon har NITO fremforhandlet veldig gode pensjonsfordeler for deg som NITO-medlem, også på NITO Egen pensjonskonto. Du kan velge mellom tre typer forvaltning ut fra hva du foretrekker for din pensjonssparing. 

Type forvaltning av din pensjon NITO-priser hos Danica på NITO Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis

Globalt indeksfond

0,13 % i forvaltningskostnad

Danica Balanse 

0,25 % i forvaltningskostnad

Danica Valg

0,45 % i forvaltningskostnad

Administrasjonsgebyr

0 kroner

Stort utvalg av fond gir fleksibilitet og valgfrihet hos Danica. 

Egen pensjonskonto er en lovendring som medfører at all oppspart innskuddspensjon samles automatisk på én konto hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør, hvis du selv ikke tar grep.

Med NITO Egen pensjonskonto får du:

 • Markedsledende forvaltningskostnader
 • Ingen administrasjonskostnader
 • Stort fondsutvalg med fleksibilitet og valgfrihet
 • Enkle digitale løsninger for pensjonssparingen din
 • Min side hos Danica med totaloversikt over din pensjon og pensjonssparing
 • Din ektefelle/samboer får samme pensjonsfordeler som du som NITO-medlem
 • Bærekraftig forvaltning hvor miljø- og bærekraftperspektivet er ivaretatt
 • Tilgang på kompetent og tilpasset pensjonsrådgiving
 • Samme fordeler som NITO Egen pensjonskonto også på privat pensjonssparing som IPS og fondskonto

Nå kan du ta valget som sikrer at du får mest mulig å leve av den dagen du går av med pensjon. Framtida er hva du gjør den til. Nå!

Det er enkelt å flytte Egen pensjonskonto til NITO Egen pensjonskonto

Dette gjør du digitalt i onboardingsløsningen til Danica som er spesielt utviklet for NITOs medlemmer. Her går du gjennom en enkel digital rådgivning, og samtykker til at Danica Pensjon samler dine eksisterende pensjonskapitalbevis (PKB) samt flytter din innskuddspensjon hos dagens arbeidsgiver over til NITO Egen pensjonskonto.

Har du ikke innskuddspensjon i din nåværende jobb

Dersom du ikke har innskuddspensjon i din nåværende jobb, gjelder ikke lovendringen deg og du får ikke automatisk din egen pensjonskonto. NITOs øvrige medlemsfordeler på pensjonssparing i Danica gjelder derimot for alle NITOs medlemmer. Du får samme gode medlemsfordelene som på NITO Egen pensjonskonto også på privat pensjonssparing som IPS og fondskonto.

Har du oppsparte pensjonsmidler fra innskuddspensjoner hos tidligere arbeidsgivere såkalte pensjonskapitalbevis (PKB), kan disse selvfølgelig også samles under NITOs avtale hos Danica med de samme gode medlemsfordelene som på NITO Egen pensjonskonto.

Skulle du få innskuddspensjon en gang i framtiden, kan du naturligvis når som helst velge å benytte deg av NITO Egen pensjonskonto for din innskuddspensjon.

Opptjent pensjon fra tidligere ytelsesordninger, såkalte fripoliser, er ikke omfattet av lovendringen og kan derfor ikke flyttes til Egen pensjonskonto.

Husk at også din ektefelle/samboer kan benytte NITOs pensjonsfordeler i Danica!

Ofte stilte spørsmål om NITO Egen pensjonskonto

Hva er egen pensjonskonto (EPK)?

For arbeidstakere med innskuddspensjon i dag samles all opptjent innskuddspensjon (nåværende og tidligere) automatisk på egen pensjonskonto hos din nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Er du ansatt i en bedrift med innskuddspensjon, betaler arbeidsgiver den årlige sparingen til din pensjonskonto. Arbeidsgiver dekker også forvaltnings- og administrasjonskostnader så lenge du er ansatt i bedriften.

Men innføringen av egen pensjonskonto betyr også at du nå har mulighet til selv å velge hvor du vil samle din pensjonssparing. Du er ikke lengre låst til din arbeidsgivers valgte leverandør. Vi anbefaler deg å sjekke NITO Egen pensjonskonto, en egen pensjonskonto vi vet vil gi svært gode betingelser til mange av medlemmene.

Hvem gjelder endringen i innskuddspensjonsloven for?

Endringen gjelder for alle som i dag har innskuddspensjon hos sin arbeidsgiver.

Kan fripoliser samles i EPK?

Nei. Fripoliser stammer fra ytelsesbaserte tjenestepensjoner og er ikke omfattet av endringen om egen pensjonskonto i Innskuddspensjonsloven.

Kommer det en tilsvarende ordning for fripoliser fra ytelsespensjoner?

Per i dag jobbes det ikke med tilsvarende løsning for ytelsespensjon og fripoliser.

Hvordan finner jeg ut om jeg kan få NITO Egen pensjonskonto?

Først må du finne ut om du har innskuddspensjon hos arbeidsgiver i dag. Det gjør du enklest ved å spørre arbeidsgiveren din. Du kan også logge inn på norskpensjon.no og få oversikt over pensjonssituasjonen din.

Når kan jeg velge NITO Egen pensjonskonto?

Du kan når som helst velge å flytte din egen pensjonskonto til NITO Egen pensjonskonto.

Må jeg gjøre noe aktivt for å få egen pensjonskonto?

Nei, du trenger ikke foreta deg noe for å få egen pensjonskonto. Alle som har en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning gjennom sin i arbeidsgiver i dag her fått egen pensjonskonto i det selskapet arbeidsgiver har din pensjonsavtale plassert.

Ønsker du derimot å benytte NITO Egen pensjonskonto og få fordelene det innebærer kan du klikke på linken under. Du kommer da til en enkel digital løsning som vil veilede deg i byttet av leverandør.

Bytt til NITO Egen pensjonskonto

Hva innebærer innføringen av egen pensjonskonto for meg med innskuddsordning?

Endringen gjør pensjon enklere og mer oversiktlig og skal bidra til at du kan få mer igjen i pensjon for hver sparte krone. Ved å samle pensjonen din på ett sted, får du antagelig reduserte forvaltnings- og administrasjonskostnader.

Hva er fordelene med NITO Egen pensjonskonto?

Som medlem i NITO vil du få meget attraktive vilkår og gode digitale løsninger for pensjonssparingen din.

NITO Egen pensjonskonto skal sikre deg en trygg og sikker forvaltning av all din pensjonssparing, fra studenttilværelsen, gjennom en yrkesaktiv karriere og så lenge pensjonen utbetales.

Velger du NITO Egen pensjonskonto får du:

 • Markedsledende forvaltningskostnader
 • Ingen administrasjonskostnader
 • Stort fondsutvalg med fleksibilitet og valgfrihet
 • Enkle digitale løsninger for pensjonssparingen din
 • Min side hos Danica med totaloversikt over din pensjon og pensjonssparing
 • Din ektefelle/samboer får samme pensjonsfordeler som du som NITO-medlem
 • Bærekraftig forvaltning hvor miljø- og bærekraftperspektivet er ivaretatt
 • Tilgang på kompetent og tilpasset pensjonsrådgiving
 • Samme fordeler som NITO Egen pensjonskonto også på privat pensjonssparing som IPS og fondskonto
Hvordan er miljø og bærekraft ivaretatt i NITO Egen pensjonskonto?

Bærekraft er helt sentralt når Danica Pensjon velger investeringer. Danica mener at de beste langsiktige investeringene også er de som fokuserer på bærekraft og på å drive ansvarlig virksomhet.

Danica analyserer for eksempel hvordan selskaper jobber med å skape trygge og sunne arbeidsforhold, oppfyller menneskerettigheter, jobber med energieffektivitet og har en ansvarlig ledelse.

Ved å analysere bærekraftforhold sammen med finansielle aspekter, velges de investeringene som på best mulig måte kan få pensjonssparingen din til å vokse.

Hvorfor falt valget på Danica Pensjon?

Danica Pensjon har gjennom anbudsprosessen overbevist NITO om at de har høy faglig kompetanse både på pensjon og forvaltning og derfor også blant de beste i Norge på dette området.

De har vist vilje til å strekke seg langt for ingeniørene og teknologene, både i et bærekraftperspektiv og ikke minst på pris.

NITOs pensjonsfordeler i Danica har som mål å gi medlemmene mer pensjon for pengene og er et medlemstilbud på pensjonssparing til alle NITOs medlemmer.

Har Danica en digital løsning for meg som NITO-medlem?

Danica har utviklet en egen digital onboardingløsning og Min side for NITO-medlemmer.

Løsningen er enkel, oversiktlig og brukervennlig og hjelper deg å ta de riktige og gode valgene for din pensjonssparing.

Min side gir deg full kontroll og oversikt over din pensjon, og har blant annet en innebygd pensjonskalkulator som gir deg muligheten til å beregne din fremtidige pensjonsutbetaling.

Vil min ektefelle/samboer også få den samme fordelen i NITO Egen pensjonskonto?

Ja, din ektefelle/samboer kan benytte alle NITOs pensjonsfordeler i Danica.

Hvor lang tid tar det fra jeg har etablert NITO Egen pensjonskonto hos Danica til pensjonen min er flyttet?

Pensjonsselskapene er av den oppfatning at det kan ta inntil 30 dager før pensjonsavtalene er flyttet fra en pensjonsleverandør til en annen, altså til NITO Egen pensjonskonto hos Danica. Så snart du har valgt å flytte til NITO Egen pensjonskonto vil få en bekreftelse på flyttingen av din pensjonskonto på e-post, og et nytt varsel når selve flyttingen er gjennomført.

Jeg har valgt NITO Egen pensjonskonto, men ser at bare den aktive pensjonssparingen min er flyttet og ikke pensjonskapitalbevisene mine. Hvorfor ikke?

Det er nærmere 1,5 millioner pensjonskapitalbevis som nå skal flyttes og samles på arbeidstakernes egne pensjonskontoer hos arbeidsgivernes pensjonsleverandører.

Når så store verdier skal flyttes på kort tid, øker risikoen for prisbevegelser som følge av transaksjonene. Finansdepartementet har derfor fastsatt overgangsregler som gjør at transaksjonene kan strekkes over en periode fra 1. mai og ut hele 2021.

Informasjon om overføringstidspunkt finner du hos Norsk Pensjon fra mai. Du kan overstyre dette tidspunktet ved å velge umiddelbar overføring ved å logge på Norsk Pensjon. Da overføres pensjonskapitalbevisene dine så raskt som mulig, senest innen 30 dager.

Norsk Pensjon vil du finne informasjon om når dine pensjonskapitalbevis vil bli samlet i din egen pensjonskonto og du kan eventuelt fremskynde denne overføringen.

Hvordan kommer den løpende innbetalingen av innskuddspensjon fra arbeidsgiveren min inn på min NITO Egen pensjonskonto i Danica?

Når du har flyttet din pensjonskonto til Danica, vil arbeidsgivers pensjonsleverandør være ansvarlig for løpende å overføre innbetalingene fra din arbeidsgiver til Danica. Du trenger ikke å gjøre noen ting. På Min side hos Danica vil du finne oversikt over alle innbetalinger til din NITO Egen pensjonskonto. 

Hvordan endrer jeg valgt investeringsprofil?

Du kan enkelt endre din investeringsprofil på Min side hos Danica. Det koster ingenting å endre investeringsprofil og fondsbytte utløser ingen beskatning av opptjent avkastning.

Jeg ønsker å investere i indeksfondet som NITO har fremforhandlet spesielt gode betingelser på. Hvordan gjør jeg dette?

Dette investeringsvalget finner du på Danica Åpen profil. Gjennom Danica Åpen profil kan du blant annet velge indeksfondet NITO har fremforhandlet ekstra gode betingelser på. Du kan velge Åpen profil via Min side hos Danica, etter at din pensjonskonto er flyttet til NITO Egen pensjonskonto i Danica.

Hvorfor stiller vi spørsmål om erfaring med investeringer etc før jeg får flytte min EPK til NITO Egen pensjonskonto og Danica?

Før du kan flytte din egen pensjonskonto til NITO Egen pensjonskonto i Danica, stilles det noen enkle spørsmål blant annet om din erfaring med sparing i fond og aksjer, tidspunkt for når du ser for deg å gå av med pensjon, hvordan du reagerer på svingninger i aksjemarkedet og hvilken type spareform du ønsker.

Dette gjøres for å kunne hjelpe deg å finne det investeringsalternativet som er best tilpasset deg og ditt behov. I tillegg stiller innskuddspensjonsloven og god rådgivningsskikk krav til dette.    

Jeg har pensjonskapitalbevis men er ikke med i en innskuddspensjonsordning i dag. Får jeg samme gode priser som de som får NITO Egen pensjonskonto?

Ja

Hva betyr valutasikret?

Valutasikret betyr at pensjonskapitalen din ikke går opp og ned i verdi med utviklingen i valutamarkedet. Uten valutasikring vil fondsandelene dine falle i verdi når kronen styrker seg og øke i verdi når kronen svekker seg. Fondene Danica Balanse og Danica Valg er valutasikret.

Jeg er ikke fortrolig med digitale plattformer, er det noen som kan gi personlig rådgivning

Ja. Ta gjerne kontakt med Danicas kundesenter på NITOs eget telefonnummer 98701021 eller e-post

Hvordan sammenligne NITO Egen pensjonskonto med pensjonssparingen jeg har i dag?

Det er stor variasjon i arbeidsgiveres betingelser og store bedrifter har ofte bedre betingelser enn mindre bedrifter. Logg deg inn på www.norskpensjon.no for å se hva din arbeidsgiver i dag betaler. Da kan du sammenligne dette med NITOs pensjonsfordeler i Danica.

Er NITOs priser konkurransedyktige etter at jeg har gått av med pensjon?

Arbeidsgivers betingelser gjelder bare så lenge du jobber der. Når du blir pensjonist eller slutter, overføres innskuddspensjonen din til et pensjonskapitalbevis og prisene (kostnadene) øker vanligvis mye.

Velger du NITOs avtale får du nøyaktig samme gode priser, uavhengig av din yrkesstatus. Uansett om du er pensjonist, offentlig ansatt eller jobber i en bedrift med innskuddspensjon, får du samme gode priser og fondsmuligheter på pensjonssparing som på NITO Egen pensjonskonto.

Målet med NITOs medlemsfordeler på pensjonssparing er å sikre forutsigbarhet og gode betingelser for alle NITOs medlemmer og uansett hvilken fase av livet man befinner seg i.

Er det gebyr til Danica for å «bli medlem» i NITOs avtale?

Nei. Velger du NITOs avtale belastes du kun forvaltningskostnader. Du betaler ikke administrasjonsgebyr.

Blir jeg belastet gebyr hos annen leverandør hvis jeg velger NITOs avtale og flytter til Danica?

Nei. Det er ikke lov å kreve gebyr for flytting av innskuddspensjon til selvvalgt leverandør. Det samme gjelder også for flytting av pensjonskapitalbevis.

Er det noen endringer i skattereglene knyttet til egen pensjonskonto?

Nei. Det er ingen endringer i skatteregler knyttet til lovendringen og innføringen av egen pensjonskonto

Kan du si noe om priser og prissammenlikning i NITOs avtale i forhold til hva vi får fra de største leverandørene som leverer til arbeidsgiverne?

Det er store variasjoner i markedet. Store bedrifter med mange ansatte har vanligvis betydelig lavere forvaltningskostnader enn mindre bedrifter som må betale langt høyere kostnader, antagelig betydelig høyere enn hva du tilbys gjennom NITOs avtale i Danica. Den beste måten å sammenligne betingelser på, er å gå inn på www.norskpensjon.no og se hva din arbeidsgiver betaler i forvaltningskostnader for din pensjonskapital.

Hvilke fordeler har NITO Egen pensjonskonto i forhold til egen pensjonskonto hos arbeidsgiver?

Fordelene med NITO EPK er todelte. Først og fremst tilbyr NITO alle medlemmer samme, gode betingelser på forvaltning av pensjonskapital, uavhengig av nåværende arbeidsgiver. Det enkelte medlem må selv vurdere om NITOs betingelsene er bedre enn hva arbeidsgiver tilbyr.

I tillegg har NITO framforhandlet at tilbudet på pensjonssparing skal gjelde for alle faser av livet, uavhengig av om du er i jobb, har gått av med pensjon eller befinner deg i en annen situasjon som ikke sikrer deg gode betingelser. NITOs avtale med Danica sikrer deg gode betingelser på din pensjonssparing uavhengig av hvilken situasjon du befinner deg i.

Hvis du har gode betingelser hos din nåværende arbeidsgiver, varer det vanligvis kun så lenge du er ansatt der.