NITO Egen pensjonskonto – topper Finansportalens liste

Ta grep og gjør et aktivt valg av hvem du ønsker som pensjonsleverandør, og hvordan din pensjonssparing fra arbeidsgiver skal forvaltes. Nå kan du flytte pensjonskontoen din til NITO Egen pensjonskonto.

NITO Egen pensjonskonto vil i løpet av andre halvår 2023 overføres fra  Danica sine systemer til Storebrand. I forbindelse med overføringen vil det i perioden 15.9 til 1.10 ikke være mulig å tegne nye avtaler.

Les mer om NITO Egen pensjonskonto på Storebrand.no

Egen sparing til pensjon?

Pensjonen du får fra folketrygden og arbeidsgiver er ikke alltid nok. Å starte egen sparing vil kunne gi deg flere muligheter i livet du skal leve når du slutter å jobbe. Som NITO-medlem får du derfor også medlemsfordeler på private spareprodukter gjennom Storebrand.

Har du egen sparing gjennom NITO i dag vil denne overføres fra Danica til Storebrand i løpet av andre halvår 2023. Når det er tid for overføring av dine pensjonsprodukter vil du få mer informasjon direkte fra Storebrand.

Les mer om egen pensjonssparing på Storebrand.no

Hvorfor kan medlemsfordelene gjennom NITO være smart for deg?

Både arbeidsgiver og folketrygden bidrar til pensjonen din. Men de aller fleste må også spare på egenhånd – for å få det livet de ønsker som pensjonist.

Sparer du til pensjon, investerer du i framtida di.

Gjennom NITOs avtale med Storebrand får NITO-medlemmer flere fordeler 

  • Bredt investeringsvalg
  • Enkle digitale løsninger
  • Likt tilbud til din partner
  • Bærekraftig forvaltning
  • Kompetent og tilpasset pensjonsrådgiving