NITO og Virke HUK kom mandag 19. juni til enighet i den sentrale delen av årets mellomoppgjør for medlemmer tilknyttet de ulike landsoverenskomstene.

Protokoll Virke HUK-oppgjøret 2023

Tariffområdet består av ulike virksomheter innen helse, utdanning, kultur og frivillighet. 

Forhandlingene om lønn skjer lokalt

Nå er det klart for lokale forhandlinger, hvor NITOs tillitsvalgte møter ledelsen og forhandler om årets lønnstillegg i sin virksomhet. De lokale forhandlingene skal være ferdige senest 31. oktober 2023.

For NITOs medlemmer innen Virke HUK foregår som hovedregel lønnsforhandlingene lokalt i den enkelte virksomhet.