Gå direkte til ditt avtaleområde i listen:

NHO

NHO - NITO Overenskomst 2022 - 2024
Hovedavtalen NITO - NHO 2022 - 2025 
Agreement (overenskomst) between NITO and NHO 2018 - 2020, with appendixes

Protokoller
Eldre avtaler

Finans Norge

Fra 1. januar 2023 er Finans Norge en landsforening i NHO. Hovedavtalen mellom NITO og Finans Norge fungerer som tidligere inntil videre. NITO er i dialog med NHO om hvordan vi best ivaretar medlemmene i finansbransjen gjennom tariffavtale.

Hovedavtale/overenskomst - Finans Norge - NITO 2022-2024
Protokoll forhandlinger hovedavtale Finans Norge og NITO 2021

Virke

Overenskomst del II NITO - Virke 2020 - 2022
Hovedavtale NITO-VIRKE 2022-2025

Protokoller
Eldre avtaler

Virke-HUK

Hovedavtalen NITO - VIRKE HUK (parallellavtalen) 2022-2025

Landsoverenskomster

Protokoller
Eldre avtaler

Direkteavtaler

Hvis arbeidsgiver ikke er organisert og ikke ønsker å bli det, er det mulig å inngå en egen tariffavtale for akkurat denne virksomheten. Dette kaller vi en direkteavtale.

Hvordan inngå direkteavtaler