NITO Kommune.jpg
Fra venstre: Karen Faa, André Aanensen, Gro Gaarder, Knut Øystein Ekroll, Ingrid Israelsson og Jan Terje Strandås. 

Gro Gaarder fra Indre Østfold kommune er valgt som ny leder for det sentrale tariffutvalget NITO Kommune på sentral tariffkonferanse 13. mars. Med seg i tariffutvalget har hun disse:

  • André Aanensen, Bergen kommune
  • Ingrid Israelsson, Finnmark fylkeskommune
  • Jan Terje Strandås, Rana kommune
  • Karen Faa, Stavanger kommune
  • Knut Øystein Ekroll, Volda kommune

I tillegg ble disse valgt som vara:

  • Svein Hauge, Sogndal vidaregåande skule
  • Birger Sandvik, Strand kommune
  • Gro Søvik, Agder fylkeskommune

Se oversikt over tariffutvalgene med kontaktinformasjon

Tariffutvalget representerer NITO i sentrale forhandlinger og har oppgaver knyttet til konfliktberedskap, evaluering lokale forhandlinger, planlegging og gjennomføring av tariffkonferanser.