Brannberedskap.jpg

Etter lange forhandlinger som til slutt førte til brudd, foreligger det nå en ny sentral særavtale (SFS 2404) for brann- og redningstjenesten etter at saken har vært til behandling i nemnd.

Problemstillinger rundt om beredskapsvakt kan/skal defineres som arbeidstid har stått sentralt i de lange forhandlingene. 

Partene har diskutert ulike løsninger, og stod egentlig ikke langt fra hverandre da det ble brudd. Etter forhandlingene ble det kjent en rapport fra EU om forståelsen av arbeidsdirektivet i EU/EØS. På bakgrunn av denne kom nemnden fram til en «ny» tekst i SFS 2404 som ikke skiller seg mye fra tidligere tekst. Enigheten mellom partene gjenspeiles i protokollen til den nye SFS 2404.

De nye satsene for overordnet hjemmevakt (beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet) 

Døgnsatser for vaktberedskap godtgjøres etter brannvesenets dimensjoneringsforskrifter slik: 

  • inntil 8 000 innbyggere minimum kr. 275 per døgn
  • over 8 000 innbyggere minimum kr. 330 per døgn
  • over 50 000 innbyggere minimum kr.  390 per døgn

Veien videre

Nemnden har imidlertid pålagt partene å fortsette med det felles arbeidet for å utvikle avtalen – i lys av EU-rapporten. Partene er også pålagt å utarbeide en felles veileder som bidrar til at de lokale partene utarbeider hjemmevakt/ beredskapsvakt i samsvar med de nye reglene.

Den nye brannavtalen gjelder fra 1.1.2023.