Tillitsvalgte på kurs.JPG
Møt andre tillitsvalgte, del erfaringer og lær sammen på NITOs ulike kurs for tillitsvalgte. Foto: Adrian Nielsen.  

Som tillitsvalgt som representerer du NITO-medlemmene på arbeidsplassen din. Du fungerer som talerør overfor arbeidsplassenes ledelse, og er det viktigste bindeleddet mellom det enkelte medlem og NITO som organisasjon.

Har du lurt på hvilken kunnskap og ferdigheter du trenger som NITO-tillitsvalgt? Hvordan du skal representere medlemmene og hvilke rettigheter og plikter du har? Hva du trenger å vite om lov og avtaleverk?

Dette er kursene for deg som er tillitsvalgt

NITO Intro 1, 2 og 3

På NITO Intro blir du bedre kjent med tillitsvalgtrollen - hvilke muligheter du har, hva som forventes av deg og hvilke verktøy du har. Lov- og avtaleverket der du jobber er en viktig del av dette. Det samme er forhandlinger og medbestemmelse.

NITO Intro 1 - hva, hvor og når?

Hva vil det si å være tillitsvalgt? På NITO Intro 1 får du grunnleggende innføring i din rolle som tillitsvalgt, og du blir kjent med hvilke verktøy du har for å løse dine oppgaver som tillitsvalgt best mulig.

Kurset går over en halv dag og arrangeres av din lokale NITO-avdeling.

Finn ditt NITO Intro 1

NITO Intro 2 - hva, hvor og når?

NITO Intro 2 er kurset hvor du dykker for fullt inn i hverdagen som tillitsvalgt. I kurset lærer du hvordan du organiserer og drifter bedriftsgruppen, hvordan samarbeidet med ledelsen kan legges opp, hva du kan gjøre for medlemmer som trenger hjelp og hvordan dere forbereder og gjennomfører de lokale lønnsforhandlingene.

NITO Intro 2 tilbys både som fysisk kurs over tre dager og som digitalt kurs, hvor det en en blanding av selvstudier i NITOs læringsportal og livesesjoner på Teams.

Digitalt tilbud for tillitsvalgte: - NITO Intro 2 er det beste kurset jeg har vært på

Privat sektor: Finn ditt NITO Intro 2

Offentlig sektor: Finn ditt NITO Intro 2

NITO Intro 3 - hva, hvor og når?

I NITO Intro 3 lærer du mer om arbeidstid, tilsetting og omstilling og oppsigelse. 

Kurset går over to dager og legger vekt på praktiske oppgaver og erfaringsdeling sammen med relevant teori. Fokus gjennom alle temaene er på din rolle som tillitsvalgt.

Finn ditt NITO Intro 3

På tillitsvalgtkurs i NITO er det høy grad av egenaktivitet. Vi tror nemlig du lærer best når du får bygge på det du allerede kan og bruke både dine egne og gruppas ressurser. Vi tar alltid utgangspunkt i det praktiske oppdraget du har som tillitsvalgt.

Digitalt tilbud for tillitsvalgte: - NITO Intro 2 er det beste kurset jeg har vært på

Temakurs

Etter intro-kursene kan du fylle på med mer kunnskap om forskjellig tema som er nyttig for deg som tillitsvalgt. Dette finner du på temakurs om for eksempel omorganisering, personvern, konflikthåndtering, bedriftsøkonomi. De fleste kursene er dagskurs. 

I tillegg arrangeres det ulike temamøter i regi av NITOs lokale avdelinger landet rundt.

Se alle tillitsvalgtkurs

Prosesskurs og nettstudier i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge 

Når du har vært gjennom introkursene og har vært tillitsvalgt en stund, kan du melde deg på prosesskurs. Dette er et kurs som fokuserer på din egenutvikling i rollen som tillitsvalgt.

Hvordan kan du som tillitsvalgt håndtere situasjoner hvor regler og prosedyrer ikke er gitt, og bli i stand til å ta effektive og gode beslutninger? Dette får du utforske på prosesskurs.

Prosesskursene er delt opp i tre deler, prosesskurs 1, 2 og 3. Kursene arrangeres flere ganger i løpet av året. Benytt mulighetene som passer deg best og meld deg på.

Finn ditt prosesskurs trinn 1

Som deltaker på prosesskurs får du også muligheten til å formalisere kompetansen du har opparbeidet deg som tillitsvalgt - ta nettstudier i HR og arbeidsrett

Med noen års erfaring som tillitsvalgt og tillitsvalgtopplæring i med i bagasjen, har du ganske mye uformell kompetanse innen arbeidsrett og det som på godt norsk kalles HR.

Når du går på prosesskurs, får du samtidig mulighet til å formalisere denne kompetansen gjennom nettbaserte selvstudier i human resource management HRM (15 studiepoeng) og arbeidsrett (15 studiepoeng) ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Det er en forutsetning for å melde seg opp på nettstudiene at du har gjennomført NITO Intro 1, 2, og 3 og prosesskursene. Studiene krever egeninnsats gjennom å lese pensum, levere deloppgaver og gjennomføre hjemmeeksamen. 

NITOs læringsportal for tillitsvalgte

nettkurs 150.pngHer finner du korte digitale kurs laget spesielt for deg som er tillitsvalgt: Lønnsforhandlinger, oppsigelse, ferie, medbestemmelse og mye mer.

NITOs læringsportal for tillitsvalgte

Meld deg på tillitsvalgtkurs og få

  • inspirasjon i rollen som tillitsvalgt
  • kunnskap gjennom oppgaveløsning, dialog og praktisk trening
  • nyttige nettverk med andre tillitsvalgte
  • en litt lettere hverdag som tillitsvalgt med mer kunnskap og flere verktøy i bagasjen