NITO Privat.jpg
Fra venstre: Trond Brønstad, Magnhild Øvsthus Hanssen, Tom Helmer Christoffersen, Yngve Sjølset, Sigve Eikeland, Eddy Nynes og Guro Fjellhaug. Foto: Bjarne Krogstad.

Det nye sentrale tariffutvalget for NITO Privat ledes av Yngve Sjølset fra Aibel AS. Med seg i tariffutvalget har han disse:

  • Eddy Nynes, Kongsberg Maritime AS
  • Guro Fjellhaug, Palfinger Marine Norway AS
  • Magnhild Øvsthus Hanssen, Telenor Norge AS 
  • Sigve Eikeland, Aker Solutions AS
  • Tom Helmer Christoffersen, FMC Kongsberg Subsea AS
  • Trond Brønstad, Isiflo AS

I tillegg ble disse valgt som vara:

  • Grethe Valdø, DNV AS (1. vara)
  • Bjørn Seljeseth, Statkraft Energi AS (2. vara)
  • Einar Lokna, CGI Norge AS Avd Haugesund (3. vara)

Se oversikt over tariffutvalgene med kontaktinformasjon

Tariffutvalget representerer NITO i sentrale forhandlinger og har oppgaver knyttet til konfliktberedskap, evaluering lokale forhandlinger, planlegging og gjennomføring av tariffkonferanser.