Oddvar_Steinhaug
Oddvar Steinhaug, leder av NITO Samfunnsbedriftene

Bedriftsavtalen omfatter kommunale bedrifter som løser samfunnsoppgaver innen blant annet avfall og gjenvinning, vann og avløp, IKT og havner. Den nye bedriftsavtalen har noen endringer, og det skal settes ned flere partssammensatte utvalg som skal jobbe sammen frem mot neste hovedtariffoppgjør.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør som betyr at både lønn og arbeidsvilkår forhandles. Tariffavtalen forhandles sentralt, mens lønnsforhandlingene for NITOs medlemmer foregår lokalt i bedriftene. NITO har rundt 400 medlemmer som er omfattet av bedriftsavtalen.

Partene ble enige natt til onsdag 15. mai, nesten et døgn før fristen.

Endringer i bestemmelsen om tjenestereiser

– Mange av våre medlemmer reiser mye som del av jobben. Vi har lenge jobbet for at nødvendig reisetid utenom ordinær arbeidstid skal anerkjennes som arbeidstid og kompenseres, sier Oddvar Steinhaug (bildet), leder av NITO Samfunnsbedriftene.

Det har vært viktig for NITO og Akademikerne kommune å sikre at bestemmelsen om tjenestereiser indikerer at reisetid skal kompenseres. Nå er det fastlagt at det skal utarbeides et reglement lokalt om kompensasjon for pålagt reisetid utenom ordinær arbeidstid, tilpasset situasjonen i den enkelte virksomhet. Det er viktig å merke seg at slikt lokalt reglement skal utarbeides.   

– I den reviderte bedriftsavtalen er det nå tydelig at slike arbeidsgiverstyrte reglement ikke skal stå i veien for at tillitsvalgte kan bruke hovedavtalen og kreve forhandlinger om en lokal særavtale i stedet, sier Steinhaug.

– Vi er fornøyde med at Samfunnsbedriftene kom oss i møte på dette, sier han.

Skal jobbe sammen i partsammesatte utvalg

Frem til neste hovedtariffoppgjør skal et partssammensatt utvalg se på hvordan samfunnsutviklingen og digitaliseringen vil påvirke Samfunnsbedriftenes og de ansattes behov for omstilling og kompetanseutvikling.

– Ingeniører er attraktive på arbeidsmarkedet, omstillingsdyktige og ønsker kompetanseutvikling, sier Steinhaug.

Partene skal i tillegg arbeidet i et utvalg som skal se på omfangsbestemmelsen i bedriftsavtalen, altså hvilke bedrifter som skal være omfattet av avtalen.

Klart for lokale forhandlinger

Nå er det klart for lokale forhandlinger i hver enkelt bedrift for NITOs medlemmer. I tråd med den nye bedriftsavtalen skal de lokale forhandlingene gjennomføres innen 15. november.

– Vi forventer gode forhandligner lokalt, ut fra kriteriene vi har avtalt i bedriftsavtalen. Det er medlemmenes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse som skal legges til grunn for lønnsforhandlingene lokalt, ikke frontfaget.

– Våre medlemmer forventer reallønnsvekst i årets lokale forhandlinger, avslutter Steinhaug.

Les mer om lønn for Samfunnsbedriftene