Gå til innhold

Alt om lønn i Samfunnsbedriftene

Hvordan forhandles lønn der du jobber? Her finner du svar på det du lurer på om lønnsforhandlinger. Du finner også dine tariffavtaler og siste nytt om lønnsoppgjøret mellom NITO og Samfunnsbedriftene.

Slik forhandler vi lønn for deg som jobber innen Samfunnsbedriftene

Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) er en arbeidsgiverforening for ulike bedrifter innenfor områder som renovasjon, brann, havner, revisjon, produksjon og distribusjon av energi. NITO forhandler med Samfunnsbedriftene om to ulike tariffavtaler: Energiavtale II og bedriftsavtalen. I disse avtalene ligger blant annet spillereglene for lokale forhandlinger. 

 

Lønn forhandles lokalt i den enkelte virksomhet. I de lokale forhandlingene møtes våre tillitsvalgte og ledelsen til lønnsforhandlinger for alle NITOs medlemmer som jobber i bedriften. De blir enige om en økonomisk ramme for årets oppgjør. Denne er det ledelsen som fordeler til den enkelte.

 

Ta kontakt med din tillitsvalgt for å høre når det er forhandlinger hos dere.

Ilustrasjonsbilde samtale og forhandling Foto: GettyImages

Tariffavtaler med Samfunnsbedriftene

I tariffavtalene finner du blant annet reglene for hvordan partene forhandler lønn og sosiale bestemmelser.

Lønnsstatistikk Samfunnsbedriftene - se alle tallene

Se lønn fordelt på geografi, erfaring, alder, etat og stillingsgrupper. Statistikken er ditt viktigste verktøy i lønnssamtalen eller når du forhandler lønn i ny jobb.

Snakk lønna di opp – bruk lønnssamtalen

Lønnssamtalen er en forventningsavklaring mellom deg og din leder om din lønnsutvikling. Det er ikke en forhandling hvor du kan forvente svar der og da, men din beste mulighet til å gi lederen din de gode argumentene for hvorfor nettopp du fortjener mer i lønn i år. 

 

Forbered deg godt. Tenk gjennom hva du har bidratt med siste året, sjekk statistikken og snakk med kollegene dine om lønn. De eneste som tjener på at vi ikke snakker om lønn, er arbeidsgiver.

Ung, smilende mann i engasjert samtale med leder Foto: GettyImages

Siste nytt om lønnsoppgjøret i Samfunnsbedriftene


Les flere saker om lønnsoppgjøret i Samfunnsbedriftene