NITO Samfunnsbedriftene.png
Fra venstre: Asle Olav Garnås og Steinar Hagelund. Innfelt: Oddvar Steinhaug.

Det nye sentrale tariffutvalget for NITO Samfunnsbedriftene består av:

  • Leder: Oddvar Steinhaug, Føre AS 
  • Asle Olav Garnås, Hallingdal Kraftnett AS
  • Steinar Hagelund, HIAS IKS

Stian Engen fra Kraftia Tjenester AS er 1. vara, og Torfinn Heggtveit fra Vest-Telemark Kraftlag Nett AS er 2. vara.

Oversikt tariffutvalgene med kontaktinformasjon

Tariffutvalget representerer NITO i sentrale forhandlinger og har oppgaver knyttet til konfliktberedskap, evaluering lokale forhandlinger, planlegging og gjennomføring av tariffkonferanser.