NITO Spekter.jpg
Fra venstre: Jim Hansen, Espen Danielsen, Mette Sevaldson, William Nilssen, Vigdis Fjeld og Evy Kathrine Skjong Bakke.

Det nye sentrale tariffutvalget for NITO Spekter består av:

 • Mette Sevaldson, Sørlandet sykehus HF Kristiansand (leder)
 • Espen Danielsen, Avinor AS
 • William Nilssen, Norsk Tipping AS 
 • Evy Kathrine Skjong Bakke, Helse Møre og Romsdal HF
 • Jim Hansen, Sykehuset Vestfold 
 • Vigdis Fjeld, Helse Bergen HF 

I tillegg ble disse valgt som vara:

 • 1. vara, Spekter øvrig: Aleksander R. Nordgarden Rødne, 
  Norsk Helsenett 
 • 2. vara, Spekter øvrig: Dan Sølvfester Andersen, Helse Nord IKT HF
 • 1. vara, Spekter helse: Ole Andreas Gresholt, Oslo universitetssykehus HF
 • 2. vara, Spekter helse: Ida Hallstensen, Helse Førde HF

Se oversikt over tariffutvalgene med kontaktinformasjon

Tariffutvalget representerer NITO i sentrale forhandlinger og har oppgaver knyttet til konfliktberedskap, evaluering lokale forhandlinger, planlegging og gjennomføring av tariffkonferanser.