Det er streik i staten

Når vi er streik brytes all kontakt mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver på alle arbeidsplasser innen tariffområdet, også i virksomheter som ikke selv streiker.

Det betyr at alle møter etter hovedtariffavtalen og hovedavtalen må utsettes til etter streiken.

Både arbeidsgiver og øvrige organisasjoner respekterer normalt dette.

Det gjøres unntak i oppfølging av personalsaker og i tilsettingssaker. For eventuelle spørsmål, ta kontakt med NITO sitt sekretariat. 

Det er inngått avtale mellom staten og Akademikerne hvordan konkrete situasjoner som tjenestereiser, ferie, avspasering, AFP skal hånderes: Protokoll - Prinsipielle spørsmål ved streik i staten, hovedoppgjøret 2024

Les gjerne også om hva staten skiver til sine virksomheter om arbeidskonflikter i staten (regjeringen.no)

Spørsmål og svar om streik