Sparepenger.jpg

Hva er IPS?

Mange lurer på hva IPS innebærer. Her gir vi en liten forklaring på noen hovedpunkter for individuell pensjonssparing:

Det er viktig å være klar over at det man sparer i IPS blir bundet over lang tid.

Du kan tidligst begynne å ta ut pensjon ved fylte 62 år, og utbetalingene må løpe til du er 80 og minst i 10 år. Du må derfor være sikker på at du greier deg uten disse pengene fram til uttaksalderen, dersom IPS skal være et alternativ.

Utbetalingene må fordeles jevnt over utbetalingsperioden, og du kan ikke for eksempel ta ut det aller meste når du fyller 62.

IPS gir deg utsettelse av skatt

Sparing i IPS betyr ikke at du slipper å betale skatt av pengene du sparer, men du utsetter skattebetalingen. Derfor kan du investere penger du ellers måtte betalt i skatt nå.

Hvert år kan du spare inntil 15.000 kroner, noe som reduserer skatten med inntil 3300 kroner. I pensjonsforliket på Stortinget 29. februar 2024 ble det avtalt at grensen for sparing i IPS skal øke til minst 25.000 fra 2026.

Skatten må du betale når du får pensjonsutbetalingene. Skatten er da beregnet etter samme skattesats som lå til grunn for fradraget, p.t. 24 %. Denne skattesatsen gjelder også for avkastningen på pensjonskapitalen.

Må jeg ha IPS? Hvilken IPS-leverandør skal jeg velge?

Nei, du må ikke ha IPS. Men planlegger du å spare til pensjon, kan det være gunstig å spare i IPS-konto. Det er nå massiv markedsføring av det nye produktet, og ikke lett å velge blant alle tilbyderne.

Et tips er å sjekke ut finansportalen.no, som Forbrukerrådet står bak. Her finner du en oversikt over hvem som tilbyr IPS-ordningene og hvilke gebyrer og omkostninger som må betales i de forskjellige alternativene.

Kostnadene, beregnet i prosent av kapitalen, kan få stor betydning for hvor lønnsom pensjonssparingen blir over tid. Det er derfor viktig at du skaffer deg oversikt over dette.

I tillegg er det viktig hva slags risiko du velger på investeringen. Velg en tilbyder og en selger du opplever du kan stole på, så du ikke treffer dine valg basert på urealistiske forventninger.

Medlemstilbud IPS

Storebrand er blant dem som tilbyr IPS og andre pensjonsordninger. NITO har forhandlet fram en medlemsfordel om innskuddspensjon med Storebrand.

NITO Egen pensjonskonto

NITO Egen pensjonskonto gir deg tilgang til ett av markedets billigste indeksfond, i tillegg får du blant annet:

  • Ingen administrasjonskostnader
  • Markedsledende forvaltningskostnader
  • Din ektefelle/samboer får samme pensjonsfordeler som du som NITO-medlem 

NITO Egen pensjonskonto - mer pensjon for pengene

IPS er gunstig for deg som betaler formuesskatt

Dersom du betaler formuesskatt, vil denne måten å spare til pensjon på være ekstra gunstig. Du betaler nemlig ikke formuesskatt av midlene på pensjonskontoen.

Det er mulig å tegne en uføreforsikring som innebærer at pensjonssparingen fortsetter selv om du blir ufør og ikke lenger har midler til sparingen selv. Det kan være lurt å sjekke ut dette, og hva kostnadene for en slik forsikring vil være. Uførhet er dessuten eneste unntak fra regelen om at du må vente til 62 med utbetalingene. Får du uføretrygd fra folketrygden, kan du også starte utbetaling av innestående på pensjonskontoen.