Gå til innhold
Bilde av hjem med kjøkken i åpen løsning.
Medlemsfordeler

NITO Innboforsikring – hjem

Ditt hjem kan rammes av mer enn vann-, brann- og innbruddskader. En god innboforsikring er avgjørende om skade oppstår. NITO Innboforsikring er tilpasset NITOs medlemmer og har Trygs beste dekninger og forsikringsvilkår.

 

NITO Innboforsikring blant de beste på markedet

Forsikringssum Kr 2.750.000 
Pris  Kr 1200 
Kr 600 
For nyutdannede medlemmer med rabattert kontinget etter studier og studentmedlemmer i NITO

Kjøp NITO Innboforsikring

Fordeler med NITO Innboforsikring

 • Sanering av skjeggkre, veggdyr og kakerlakker, inntil 100.000 kroner
 • Uflaksskader i og utenfor hjemmet – uten sumbegrensning i Norden
 • Hjelp ved opplevd eller mistanke om ID-tyveri (identitetstyveri)
 • Tyveri av låst sykkel inntil 40.000 kroner
 • Reparasjon av knust mobilskjerm – egenandel kun 500 kroner
 • El-skader på integrerte hvitevarer – ingen egenandel
 • Skade på godkjent ladestasjon for elbil – ingen sumbegrensning eller egenandel
 • Utleiedekning – også ved ubetalt husleie
  Egen dekning som dekker økonomiske tap etter skadeverk påført av leietaker med inntil 500.000 kroner. Tapt husleie erstattes for inntil seks måneder. Dekker også utgifter ved utkastelse.
 • Bruddskader på integrerte hvitevarer, sanitærporselen og vindu – ingen egenandel
 • Flytteforsikring – ingen sumbegrensning ved flytting i Norden
 • Private eiendeler som oppbevares på arbeidsplass, inntil 60.000 kroner
 • Ved skade på både bolig og innbo betaler du kun én egenandel dersom også boligen er forsikret i Tryg

En innboforsikring omfatter i utgangspunktet innbo og løsøre. En hus-/bygningsforsikring omfatter skader på bygningsmassen, herunder også integrerte hvitevarer, glassruter og sanitærporselen.

Bor du i leilighet (borettslag/sameie), vil integrerte hvitevarer, glassruter og sanitærporselen likevel være dekket på din NITO Innboforsikring. Dette fordi bygningsforsikringen ikke er en individuell forsikring, men en forsikring kjøpt av borettslaget/sameiet.

Samme forhold gjelder for Rettshjelp i innboforsikringen. Rettshjelp på innboforsikring gjelder når sikrede er part i tvist som angår leiligheten. Bor du i hus, vil en slik tvist være dekket på hus-/bygningsforsikringen.


Utvidet mobilforsikring for hele familien

Har du NITO Innboforsikring, kan du i tillegg velge å kjøpe en mobilforsikring. Forsikringen omfatter mobiltelefonen(e) til alle i familien. Den gir rett på dekning ved tap, tyveri og skader i hele verden.

 • Egenandel: 500,-
 • Pris mobilforsikring i 2019: 1000,- per år

Ring NITO: 22053500

Forsikringsbevis og -vilkår for NITO Innboforsikring 2019 (krever pålogging)

KJØP INNBOFORSIKRING

Er du riktig forsikret?

Det skal lønne seg å være NITO-medlem.

Få en gjennomgang av dine forsikringer

(Krever innlogging)

Sjekk hvor mye du kan spare

Eksempel for medlem på 35 år med familie

*I eksempelet er forsikringssummen for medlemmet på hele 2 750 000 kroner, mens den for ordinær kunde bare er 2 000 000 kroner. Ordinær pris tar hensyn til adresse (her Oslo) samt andre risikoelementer som alarm og byggeår. Ellers er det like vilkår. Pris for ikke-medlem er beregnet med samlerabatt på 15 prosent. **Eksempel er medlem 35 år i Oslo. Pris ikke-medlem er med samlerabatt på 15 prosent. *** Eksempel er mann (35) med ektefelle (35) og dekning 20G på Liv- og Uføreforsikring (1 937 660,- kroner), bachelorutdanning, kontorarbeid og ikke-røykere.

Publisert: Sist oppdatert: