Safina de Klerk mentorprogrammet.jpgSafina de Klerk (bildet) er fersk leder for vitensenteret på Teknisk museum i Oslo. I ett år har hun har hatt jevnlige samtaler med mentoren John Øfstegaard. Han har lang erfaring som leder for en global IT-seksjon i Shearwater i Bergen.

- NITOs mentorprogram er veldig spennende å være en del av og er en fin opplevelse. Spesielt trives jeg med å bidra til andre sin utvikling, å gjøre andre gode, forteller Øfstegaard.

Hvem er du som leder?

De Klerk har likt best å bli utfordret med spørsmål som:

  • Hvorfor tar du dette valget?
  • Hvordan tror du dette påvirker teamet ditt?

- Jeg har ikke fått ferdige svar på problemstillinger jeg har tatt opp, men det at John har gravd og reflektert over mine ting har bidratt til å utvikle meg. 

- Det viktigste jeg har lært, og dette høres kanskje gammeldags ut, er at jeg må fortsette å være meg selv i lederrollen. Jeg må balansere hvor mye jeg skal tilpasse meg alle andre, for å ikke miste de personlige egenskapene jeg har.

Hvorfor er det givende å være mentor?

John Øfstegaard.jpg

- Jeg blir stolt når tips jeg har kommet med har ført til at hennes utfordringer har løst seg. Det er veldig gøy, forteller Øfstegaard (bildet).

- Jeg sitter på andre siden av landet med en annen type industri, men selv om det er forskjellige bransjer er det mye likt. Mange av de ledelsesutfordringene hun kommer med er de samme som jeg har erfaring med. 

- Det er alltid interessant at du tror du er så spesiell, men ledelse dreier som at det er folk som handler med folk. 

- Mentorprogrammet gir oss mulighet til å utvide hverandres horisont. Jeg har fått innblikk i andre deler av ledelse, som jeg ikke har like mye omgang med i det daglige. Det er givende, sier Øfstegaard.

NITOs mentorprogram passer for alle

Uansett hva slags utdannelse, yrke, bransje eller ledernivå du har, kan du melde deg på NITOs mentorprogram. Dette er gratis.

På bakgrunn av din erfaring blir du satt sammen med en annen leder. Det blir et introduksjonsprogram og deretter tilrettelegges det for samtaler dere imellom.

Les mer om NITOs mentorprogram

- Jeg anbefaler dette til alle som har ambisjoner om å være en god leder. Som mentor bør du ha litt erfaring som leder og interesse av å dele kunnskap med en som er mindre erfaren.

- Jeg har et stort nettverk som jeg kan dele med Safina, men det går begge veier. Jeg får mye inspirasjon fra henne også. Hun er så ufattelig smart. Det burde nesten vært motsatt at hun var mentoren min, sier Øfstegaard.

- Når du blir kastet ut i en lederrolle forventer arbeidsgiveren din at du skal ha kontroll. Noen bedrifter er flinke til å gi lederstøtte og andre er mindre flinke. Å ha en som følger deg opp utenfor bedriften er en stor trygghet, forteller de Klerk. 

- Dette passer for alle og er et kjempegodt verktøy for kontakt mellom mennesker. Tross alt er vi sterkere sammen.

Vær tilgjengelig for hverandre

For å være med i NITOs mentorprogram må du sette av tid til det, men tidsplanen bestemmer dere selv. 

- Du vil bruke litt tid på å reflektere over problemstillinger i etterkant av en samtale. Men det er på ingen måte noe som har brutt min arbeidshverdag noe voldsomt, sier Øfstegaard.

- Min kalender og telefon er åpen for henne, og hun har blitt prioritert. Hvis jeg ikke klarer å svare selv, bruker jeg nettverket mitt. 

- Hør med arbeidsgiver om det er greit, og få en aksept eller godkjenning for å bruke arbeidstiden. Det går også an å ta kveldssamtaler. Det viktigste er å være til stede psykisk og påskrudd i samtalene.