Mentorordningen går ut på at en mentor, en erfaren veileder og samtalepartner, jobber sammen med en kandidat, en person som ønsker å lære og utvikle seg i rollen som leder.

Samtalen dere imellom er det viktigste verktøyet.

Gjennom mentoring får medarbeidere tilgang på unik innsikt og informasjon som ikke formidles gjennom vanlige kanaler eller opplæringsprogrammer. Dette er en effektiv måte å utvikle deres lederevner og å omsette teori til praksis. 

Artikkelen fortsetter under skjemaet

Vil du vite mer om NITOs mentorprogram?

Jeg ønsker å få informasjon om hvordan jeg kan bli:

Mentorene i programmet skal ha noen års ledererfaring. De må kunne stille gode spørsmål, utfordre kandidaten, samt dele sine erfaringer og gi råd i gitte situasjoner.

Det å være en sparringspartner og personlig veileder skal bidra til kandidatens selvutvikling og skape trygghet i utfordrende arbeidssituasjoner.

Mentoring har et iboende potensiale til å motivere og frigjøre en kandidats indre driv og legge til rette for økt produktivitet og nyskaping. 

Mentor og kandidat møtes jevnlig i løpet av mentorperioden som følger skoleåret 24/25. I møtene snakkes det om en konkret ambisjon, utfordring eller problemstilling kandidaten har.

Hvem er mentorprogrammet i ledelse for:

Mentorprogrammet er skreddersydd for nye og erfarne ledere som ønsker å dele sin erfaring, ha en sparringspartner og få bedre innsikt i seg selv og sitt lederskap.

Som kandidat får du en diskusjonspartner med erfaring, som både stiller de riktige spørsmålene og gir deg gode råd. Du kan også bli inspirert av å høre hvordan mentoren din har løst liknende situasjoner som den du står i.

Dette ser vi etter i en kandidat:

  • Du er ny som leder og ønsker en sparringspartner som har ledererfaring fra ulike virksomheter
  • Du ønsker å lære mer om hvordan lede fagspesialister i en hektisk hverdag

Dette ser vi etter i en mentor:

  • Du er en erfaren leder som ønsker å dele din kompetanse med nye ledere
  • Du har kunnskap og erfaring med å løse utfordringer
  • Du stiller gode og utfordrende spørsmål som får kandidaten til å reflektere

Som mentor vil du få god trening i det å lytte og stille spørsmål, og slik også utvikle deg som leder.

Gå ikke glipp av denne unike muligheten, meld din interesse nå.