Mentorordningen går ut på at en mentor, en erfaren veileder og samtalepartner, jobber sammen med en kandidat, en person som ønsker å lære og utvikle seg i rollen som leder.

Vil du vite mer om NITOs mentorprogram?

Jeg ønsker å få informasjon om hvordan jeg kan bli:

Samtalen dere imellom er det viktigste verktøyet.

Gjennom mentoring får medarbeidere tilgang på unik innsikt og informasjon som ikke formidles gjennom vanlige kanaler eller opplæringsprogrammer. Dette er en effektiv måte å utvikle deres lederevner og å omsette teori til praksis. 

Mentorene i programmet skal ha noen års ledererfaring. De må kunne stille gode spørsmål, utfordre kandidaten, samt dele sine erfaringer og gi råd i gitte situasjoner.

Det å være en sparringspartner og personlig veileder skal bidra til kandidatens selvutvikling og skape trygghet i utfordrende arbeidssituasjoner.

Mentoring har et iboende potensiale til å motivere og frigjøre en kandidats indre driv og legge til rette for økt produktivitet og nyskaping. 

Mentor og kandidat møtes jevnlig i løpet av mentorperioden som er ment å vare i ett år. I møtene snakkes det om en konkret ambisjon, utfordring eller problemstilling kandidaten har.

Hvem er mentorprogrammet i ledelse for:

Mentorprogrammet er skreddersydd for nye og erfarne ledere som ønsker å dele sin erfaring, ha en sparringspartner og få bedre innsikt i seg selv og sitt lederskap.

Som kandidat får du en diskusjonspartner med erfaring, som både stiller de riktige spørsmålene og gir deg gode råd. Du kan også bli inspirert av å høre hvordan mentoren din har løst liknende situasjoner som den du står i.

Dette ser vi etter i en kandidat:

  • Du er ny som leder og ønsker en sparringspartner som har ledererfaring fra ulike virksomheter
  • Du ønsker å lære mer om hvordan lede fagspesialister i en hektisk hverdag

Dette ser vi etter i en mentor:

  • Du er en erfaren leder som ønsker å dele din kompetanse med nye ledere
  • Du har kunnskap og erfaring med å løse utfordringer
  • Du stiller gode og utfordrende spørsmål som får kandidaten til å reflektere

Som mentor vil du få god trening i det å lytte og stille spørsmål, og slik også utvikle deg som leder.

Gå ikke glipp av denne unike muligheten, meld din interesse nå.