Verden er preget av en høy endringstakt. Uavhengig av om du jobber med produkt- og tjenesteutvikling, prosjektbasert innenfor ulike bransjer eller har ansvar for områder internt i egen bedrift er det store sjanser for at planene du og teamet ditt har lagt for den kommende perioden må justeres på. Dette skaper en usikkerhet om veien videre. Usikkerheten kan du møte ved å jobbe agilt.

Hva vil det si å jobbe agilt?

Å ha et agilt eller smidig tankesett handler i stor grad om å skape et lærende team og organisasjon hvor endring og utvikling er ønsket. Endring møtes og utvikling skapes ved å ta i bruk agile arbeidsmetoder. Det finnes flere agile metoder og i kursene til NITO lærer du om noen av disse.

Fordeler med å jobbe agilt

  • Bli rustet til å møte endringer i markedet

Ved å ta i bruk agile arbeidsmetoder blir man tilpasningsdyktige og i stand til å svare på endringer i omgivelse raskt.

  • Test ut egne antakelser og hypoteser på kortere tid

Når man jobber agilt får man testet ut egne antakelser og hypoteser relativt raskt ved å inkludere kunder og sluttbrukere. Dette gjør at man korter ned tiden fra ideutvikling til funksjonelt produkt eller tjeneste.

  • Tettere kontakt med kunder og sluttbrukere

Å jobbe agilt krever at man involverer kunder og sluttbrukere tidlig i utviklingsprosessen for å sikre at man skaper et produkt eller tjeneste som målgruppen blir fornøyd med. Tett kontakt med kunder og sluttbrukere er gull verdt, da det gir svært nyttig innsikt om deres behov.

  • Få mer gjort på kortere tid

Ved å få testet ut antakelser og hypoteser tidlig i prosessen sparer man verdifull tid. Dette medfører at man får mer gjort på kortere tid.

  • Skap en god læringskultur 

Når man arbeider agilt ser man raskere hva som funker og ikke funker ved å ha tett kontakt med målgruppen for produktet eller tjenesten man utvikler. Det at man kontinuerlig kan gjøre forbedringer på eget produkt og tjeneste gjør at det er mindre skummelt å "feile", og ikke minst, at man tar med seg viktig lærdom og innsikt videre i utviklingsprosessen.

Hvordan komme i gang?

NITO har nettkurs for deg som ønsker å lære mer om hvordan du kan ta i bruk en agil metodikk i arbeidshverdagen.