Alle ønsker vi å få mest igjen for pengene den dagen vi går av med pensjon. Som pensjonist vil vi reise, vi vil «feriere», shoppe, spandere på barnebarn, spise god mat og nyte livet.

– Derfor er det nå, mens vi enda jobber og har mange år i arbeidslivet foran oss, at vi må sjekke vilkårene på pensjonssparingen og sørge for størst mulig utbytte når den dagen kommer.

Det vil være kjipt å oppleve, den dagen du er pensjonist, at du egentlig kunne ha fått mer utbetalt enn det du får om du bare hadde satt deg litt mer inn i saker og ting «da du var ung».

NITO er opptatt av at medlemmene sine skal få «mest pensjon ut av pengene». Det er derfor NITO har forhandlet fram en egen avtale om NITO Egen pensjonskonto hos Danica pensjon.

Det at denne medlemsfordelen troner øverst på Finansportalens liste gir et sterkt signal om gunstigheten som ligger i denne avtalen.

Hvorfor må jeg være opptatt av pensjon? Hva skal jeg gjøre? Hva er pensjon for meg?

Ordningen om egen pensjonskonto ble innført våren 2021. Helt automatisk samles all din pensjon og dine tidligere oppsparte pensjonskapitalbevis på ett sted.

Dette gjelder i praksis alle som jobber i privat sektor, hvor de aller fleste har innskuddspensjon. Hvis du har jobbet i privat sektor tidligere, men ikke nå, må du selv passe på at pensjonskapitalbevisene fra gamle arbeidsgivere er forvaltet på fornuftig vis.

Jobber du i dag i det offentlige så er det egen offentlig tjenestepensjon som gjelder for deg. Danica tilbyr i tilfelle andre pensjonsspareprodukter for deg, men denne artikkelen handler egentlig ikke om det.

For du som jobber i det private er det oftest arbeidsgivers bankforbindelse som er den som blir valgt for egen pensjonskonto for deg, om du selv ikke foretar deg noe og aktivt velger en annen tilbyder.

Må jeg velge en annen pensjonsleverandør? Sjekk hva som lønner seg

Du kan altså tro at arbeidsgivers opplegg er bra og ikke gjøre noen ting. Mange ansatte har gode ordninger gjennom sin arbeidsgiver, men vær klar over at små forskjeller på et gebyr og en avgift i det lange løp kan utgjøre en «formue».

En krone eller en promille spart her, kan utgjøre en stor slump penger der.

Du bør som pensjonsekspertene sier: Ta en sjekk på ordningen din.

Sammenlign gebyrer og hva slags avkastningsmulighet som gjelder for din pensjonskonto.

Hva slags fond pensjonssparingen din står i er avgjørende for ditt utbytte.

Avkastning - gebyrer = det du får

Arbeidsgiver putter inn et betydelig antall kroner på din pensjonskonto hver eneste måned, og så lenge du er ansatt er det arbeidsgiver som dekker omkostningene.

Men det kan hende at arbeidsgiver betaler mer enn nødvendig i omkostninger.

Hvis du kan finne en billigere løsning, er mellomlegget ditt.

Men så stopper svarene opp

Etter at du har lest deg opp på pensjon på ulike nettsider eller når du snakker direkte med pensjonsrådgivere så tenker du eller spør:

  • Hva skal jeg gjøre da?
  • Hvilken pensjonsleverandør skal jeg velge?
  • Hvilket fond hos pensjonsleverandøren passer for meg og som jeg bør gå for?

Når du stiller disse spørsmålene til pensjonsekspertene så kan man kanskje merke at de ikke helt gir deg konkrete svar.

Det er fordi de rett og slett ikke kan ta ansvar for ditt valg. – Det hele er snakk om risiko.

Det er slik at pensjonssparing foregår i en kombinasjon av aksje- og rentefond. Aksjefond må forventes å svinge langt mer enn rentefond over tid, men det er også aksjene som skal gi deg den høye avkastningen.

Det er mennesker i bankene/sparetilbyderne som følger aksjekursen på fondene, de flytter penger og bidrar til forvaltningen. De jobber for best mulig avkastning slik at de som har penger i dette får mest mulig igjen for innsatsen.

Men som du sikkert har oppdaget, er det ikke så enkelt at et aksjefond er et aksjefond. Ulike fond har ulike strategier og tilnærminger til å skape høy avkastning.

Ofte ulike typer fond

Banken, eller pensjonstilbyderen, ber deg velge gjerne mellom ulike typer fond. Slik er det også hos Danica, som tilbyr NITO Egen pensjonskonto som ligger på toppen av Finansportalens liste.

For hvert av fondene er det ulike strategier som ligger i bunn.

Velger du det enkleste og billigste alternativet, vil du investere i et såkalt «Globalt indeksfond». Dette betyr enkelt forklart at du investerer i «alt» på verdens børser, uten at noen vurderer hva den enkelte aksje kan forventes å gi i avkastning framover.

Hovedfordelen med dette er at det er billig. Ekstremt billig, hvis du er NITO-medlem.

Hvis du ikke vil ha alt plassert i aksjer, med den risikoen det medfører, tilbyr Danica investeringsprofilen «Balanse». Også denne er indeksbasert, men risikoen (altså aksjeandelen) blir lavere i takt med at du blir eldre. Du vil altså dermed ha en av markedets laveste priser på pensjonsforvaltning, men med tryggheten i at risikoen blir tilpasset alderen din.

Det tredje alternativet er den aktivt forvaltede profilen «Valg». Også her vil aksjeandelen tilpasses alderen din, men i motsetning til de billigste alternativene vil Danicas forvaltere prøve å skape høyere avkastning enn den såkalte indeksen. I tillegg vil du ta del i flere typer investeringer, som for eksempel eiendom.

I det vanlige fondsmarkedet er aktiv forvaltning ofte forbundet med høyere risiko, ettersom man har risiko for at fondsforvalteren ikke klarer å skape nok ekstra gevinst til å dekke de høye omkostningene. Men med NITO Egen pensjonskonto koster fondet bare litt mer enn et indeksfond i det vanlige fondsmarkedet, og dermed er oddsen langt bedre for suksess.

type forvaltning.JPG

Det er opp til deg

Pensjonsekspertene kan ikke ta valget for deg. Rådgiverne er underlagt strenge regler på dette med finansiell rådgivning. Det er du som må velge.

Flere av fondene som tilbys har altså en automatisk nedtrapping av risikoen ut fra hvor gammel man er. Slik at man har et scenario for mulighet til høy avkastning i tidligere år, mens man senker risikoen og «trygger» og gir en «sikrere» avkastning for beløpene som spares i de siste årene fram mot pensjonsalder.

For Danica pensjon sitt fond med høyest risiko og laveste avgifter er det for eksempel ikke slik automatisk nedtrapping med alder.

Ønsker du å satse på dette fondet kan det for eksempel være aktuelt å velge dette fondet for noen år tidlig i karrieren, men selv ta kontakt med Danica når du nærmer deg pensjonsalder for så å bytte til ett av de to andre typene av fond som de tilbyr. Dette for å lande «tryggere», få en «sikrere» type avkastning for pengene som går til pensjonssparing de siste arbeidsårene.

Du kan bytte fond når som helst, og det er gratis å bytte.

Men dette er altså opp til deg.

Så hva gjør du?

Alt om NITO Egen pensjonskonto