Hvem får sin egen pensjonskonto og hva hvis ikke?

  • For at det automatisk skal bli opprettet EPK for deg, må du i dag ha innskuddspensjon gjennom arbeidsgiver 
  • Er du arbeidsledig, ansatt i offentlig sektor, pensjonist eller selvstendig næringsdrivende uten ansatte, eller av annen årsak ikke har innskuddspensjon hos din nåværende arbeidsgiver, vil dine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere i utgangspunktet forvaltes som før
  • Har du pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold, får du samme gode vilkår og priser som for NITO Egen pensjonskonto

Får du ikke EPK vil du uansett kunne ha pensjonsrettigheter spredt rundt hos flere leverandører, ofte til høye kostnader. En anbefaling er derfor at du samler alle pensjonskapitalbevisene dine på ett sted. Sjekk NITOs tilbud hos Storebrand. 

Få oversikt over dine pensjonsrettigheter

Logg deg inn på norskpensjon.no og få oversikt over dine pensjonsrettigheter.

Ikke la kostnader "spise opp" pensjonen din

Du kan samle pensjonskapitalbevisene hos Storebrand. Du belastes verken flyttegebyr eller administrasjonsgebyr på pensjonskapitalbevisene. Samtidig får du konkurransedyktige betingelser på forvaltingen. 

Som eier av et pensjonskapitalbevis er det nemlig du som belastes alle kostnadene. For å sikre deg at ikke kostnadene «spiser opp» pensjonen din, er det viktig at du selv tar ansvar for å sikre deg best mulig betingelser også på kostnadene.

NITO Egen pensjonskonto – også for medlemmenes ektefeller/samboere

  • NITO er opptatt av medlemmenes beste og har også avtalt at medlemmenes ektefeller/samboere kan etablere NITO Egen pensjonskonto
  • Medlemmet må ikke selv ha NITO Egen pensjonskonto for at ektefelle/samboer skal kunne benytte seg av tilbudet
  • Faller du som medlem utenfor gruppen som omfattes av EPK, vil likevel din ektefelle/samboer kunne benytte tilbudet og få de samme gode betingelsene som NITOs medlemmer

NITO Egen pensjonskonto - et godt valg for din pensjon

Pensjon på 1-2-3