Leiv O. Knutson listebilde  (1).jpg
Leiv O. Knutson

NITO-medlem Leiv O. Knutson hadde vært enhetsleder for vann og avløp i Nannestad kommune i sju år, da han plutselig fikk beskjed om at han var tatt ut av stillingen fra en dag til neste.

Nannestad kommune må betale 450.000 kroner i erstatning og 50.000 kroner i oppreisning.

Dette har skjedd

Saken strekker seg langt tilbake i tid. Knutson ble ansatt som enhetsleder for vann og avløp i Nannestad kommune i 2017.

Da han takket ja til jobben, ble han gjort oppmerksom på at det var utfordringer knyttet til etterdønninger av en korrupsjonssak, der en tidligere leder ble dømt til 4 år og 8 måneder fengsel, for å ha tappet kommunen for 7,5 millioner kroner.

- Deler av miljøet rundt den korrupsjonsdømte lederen jobbet fremdeles der da jeg begynte i ansettelsesforholdet, og jeg visste at arbeidsmiljøet hadde kulturproblemer.

Knutsons nærmeste leder valgte å slutte i 2021. Lederstillingen ble ikke besatt på ny, før i mars 2023. Det var da livet til Knutson ble snudd på hodet.

- Etter litt over en måned med ny leder fikk jeg plutselig beskjed om at jeg ikke lenger skulle ha jobben jeg var ansatt i. Det kom helt uventet. 

- Den nye lederen bestemte seg for å fjerne meg, uten å forklare hvorfor, og jeg hadde ikke mulighet til å komme med mine synspunkter. Beslutningen var allerede tatt, forteller han.

Bistand fra NITO

Knutson tok umiddelbart kontakt med NITO for å få hjelp. NITO-advokat Marianne Kjellsen fikk saken.

Marianne Kjellsen listebilde alvorlig .jpg
NITO-advokat Marianne Kjellsen

- Vårt medlem ble kalt inn til et møte klokka 16 en vanlig arbeidsdag og fikk beskjed om at fra i morgen er du ikke leder lenger. De kalte det en midlertidig sideforflytning.

- Knutson ble fjernet fysisk fra arbeidsplassen og fikk beskjed om å møte opp på et annet arbeidssted, men uten å vite hva han skulle jobbe med videre, forteller Kjellsen.

- Meldingen om at Knutson ikke skulle være leder lenger gikk også ut til hele organisasjonen samme dag som han selv fikk beskjeden. Han fikk i tillegg beskjed om at det ikke var ønskelig at han hadde kontakt med sine tidligere ansatte og kollegaer, forklarer hun. 

- Jeg opplevde det som veldig dramatisk, også fordi folk rundt meg ikke visste hva som hadde skjedd. Folk trodde jeg hadde gjort noe straffbart eller ulovlig, og jeg måtte forklare meg, uten å ha svar på hvorfor jeg var fjernet fra stillingen så plutselig, sier Knutson.

NITO-advokaten og Knutson avtalte et møte med arbeidsgiver, for å få svar på hva Knutson var anklaget for og for å finne en løsning på saken.

- For ikke å eskalere saken mer enn nødvendig aksepterte vi at Knutson var ute av egen stilling i én måned, men at han deretter skulle tilbake.

Saksøker Nannestad kommune

Da arbeidsgiver ikke lot Knutson gå tilbake i egen lederstilling etter én måned, tok NITO ut søksmål mot Nannestad kommune for formuriktig og ugyldig oppsigelse.

- Nannestad kommune hadde i praksis sagt opp NITO-medlemmet, uten dialog og begrunnelse. Hardhendtheten har vært fryktelig belastende for Knutson, sier Kjellsen. 

- Vi ba fortløpende om en forklaring på hva Knutson var anklaget for, men fikk aldri dette, sier Kjellsen. 

- I stedet krevde arbeidsgiver at Knutson forklarte hvordan han skulle rekvalifisere seg til sin egen jobb og operere på en bedre måte, uten å vite hva han hadde gjort feil, sier hun.

- Arbeidsgivers håndtering av Knutson gjorde ham helt rettsløs. Arbeidsgiver ignorerte en bindende arbeidsavtale og alle vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven, sier Kjellsen. 

Rettsmekling

Før en rettssak, får partene mulighet til å si ja til å forsøke å løse saken ved en rettsmekling. Det betyr at partene møtes i retten, sammen med en dommer som opptrer som mekler mellom partene. Meklingsmøtet ble satt opp i desember 2023.

- Jeg har jobbet i 37 år på forskjellige steder og aldri hatt problemer med kollegaer eller ledere. Dette har vært veldig spesielt.

- Når jeg ser bakover, ser jeg at kommunen ikke har ryddet tilstrekkelig etter korrupsjonssaken og at det fortsatt er utfordringer knyttet til arbeidskulturen. 

Leiv O. Knutson tenker .jpg

- Jeg har opplevd å få mye god støtte, blant annet fra ingeniørene som jeg var leder for, noe jeg er svært takknemlig for, sier Knutson. 

Lettet over erstatning og NITOs hjelp

Arbeidsgiver gikk i meklingsmøtet med på å gi NITO-medlemmet både erstatning og oppreising for den belastende situasjonen han har vært utsatt for.

Knutson er lettet.

- Når man blir fratatt en jobb man har hatt i sju år på dagen, mister man tilgangen til kollegaer og hele livssituasjonen blir snudd opp ned, sier han.

- Jeg har fått kjempegod støtte av NITO og det har vært en veldig bra opplevelse oppi det hele. Hadde det ikke vært for NITO hadde jeg stått helt alene, sier Knutson.

- Arbeidslivet blir hardere og hardere og råere og råere. Min sak er et eksempel på dette. Løsningen NITO hjalp til å få på plass, var den beste. Jeg er veldig takknemlig for hjelpen og støtten jeg har fått, avslutter Knutson.

Knutson valgte å avslutte arbeidsforholdet med Nannestad kommune, og har fått seg en  tilsvarende jobb i en annen kommune.