Malin Rogne listebilde.jpg

- Fastlønn er den mest vanlige formen for lønn, forteller NITO-advokat, Malin Rogne (bildet).

Fastlønn er fastsatte utbetalinger du får hver måned ut fra et bestemt antall timer du jobber. I arbeidsavtalen skal det stå hva som er din månedslønn eller årslønn, og hvor mange timer en arbeidsuke inneholder.

OBS! Mange tror at fastlønn betyr at du ikke har krav på overtidsbetaling, men det stemmer ikke.

I tillegg til fastlønn kan du få provisjonslønn eller bonus som er basert på prestasjonene dine.

- Provisjonslønn er lønn du får for fakturerbare timer eller salg, forklarer NITO-advokaten. 

- Bonus er oftest knyttet opp mot hvordan virksomheten går, i kombinasjon med dine resultater.

Hva bør du være klar over med provisjonslønn?

- Konsulenthus skiller ofte mellom lønn du får “på benk”, altså lønn utenfor oppdrag eller i perioder mellom oppdrag. Da har du gjerne en garantilønn, som er et minimum du er sikret å få betalt.

- Lønna du får i oppdrag vil variere ut fra hvor mye arbeid du får. Der er det en usikkerhet du bør være klar over, og som du ikke alltid kan styre selv.

- For at det skal være aktuelt med provisjonsbasert lønn, må du ofte ha en relativt høy faktureringsgrad.

NITO-advokaten understreker at det bør være avklart tydelige kriterier for når provisjonslønn utløses.

- Det bør stå i arbeidsavtalen hva du får betalt for. Er det timer eller salg som utløser provisjonen du får?

- Det skal ikke være runde formuleringer som «når du har gjort ekstraordinær innsats» eller lignende.

- Er du ny i jobben tar det tid å bygge seg opp en portefølje med kunder og få etablert navnet ditt i bransjen. Derfor må du regne med at det i begynnelsen av karrieren vil kreve en del arbeidsinnsats, som ikke alltid betaler seg. 

Bonus er et hyggelig tillegg

- Vær klar over at bonus er bonus, og den er ikke garantert. Se på bonus som et hyggelig tillegg hvis du får det.

- Vilkårene for bonusen din kan endre seg, som innebærer at den kan bli lavere, høyere, fjernet eller utløst ved andre kriterier enn det du opprinnelig har fått tilbud om, sier Rogne.

- Hvis du har fått et jobbtilbud der bonus er halvparten av lønna, lemper i praksis arbeidsgiver risiko over på deg som ansatt.

- Det er fastlønna du skal leve av og du bør ikke gjøre deg avhengig av bonuslønn.

Forhandle om lønnstilbudet du har fått

NITO-advokatens tips er å forsøke å forhandle på lønna, før du signerer et jobbtilbud. - Ikke vær fornøyd med det første lønnstilbudet.

- Du kan takke for et spennende tilbud, men si at lønna var litt lavere enn forventet. Spør høflig om de kan strekke seg og gi deg mer, anbefaler Rogne.

- Mange synes dette kan være litt ubehagelig, men arbeidsgiver er en profesjonell part og forventer det. Får du 10.000 kroner mer kan de få minuttene med ubehag være godt betalt.

- Men husk å ikke stille ultimatum dersom du ikke mener det. Da sier du i praksis fra deg tilbudet, og arbeidsgiver kan gi jobben til neste kandidat på lista.

- Hvis det ikke er rom for høyere lønn ved ansettelse, kan du spørre om lønna kan revurderes etter prøvetid, understreker Rogne.

Slik går du fram hvis lønnstilbudet er vanskelig å forstå

- Har du fått et jobbtilbud som du føler deg usikker på eller du ikke forstår hva betyr? Spør arbeidsgiver hva de mener og om de kan gi deg eksempler.

- Hvis du fremdeles synes ting ser rart ut kan du sende inn dokumentasjonen du har fått til NITO-advokatene, for å få en kvalitetssikret sjekk av hva du er i ferd med å signere.

Til slutt råder Rogne deg til å snakke med medstudenter om lønn.

- Den eneste som tjener på hemmelighold er arbeidsgiver. Se på NITOs begynnerlønnsforventning og bruk lønnsstatistikken for alt den er verdt.