Helene Gundersen listefoto .jpg
Helene Gundersen, leder i NITO Studentene 

Forventet gjennomsnittlig begynnerlønn (inkl. bonus) i privat sektor

  • Bachelor: 615.000 kroner i året
  • Master: 646.000 kroner i året

Tall per 5. februar 2024. Tallene er basert på utvikling i begynnerlønn for siste tre år og prognoser for forventet lønnsvekst for året. 

- Dette er gode tall for deg som er nyutdannet ingeniør. Begynnerlønna legger grunnlaget for lønnsutviklingen din videre i karrieren, sier Helene Gundersen, leder i NITO Studentene. 

- Disse tallene gjenspeiler en forventing om reallønnsvekst i året som kommer. Reallønnsvekst er forskjellen mellom lønnsvekst og prisvekst, og forteller deg hvor god kjøpekraft du har. 

- I tillegg viser disse tallene at det er god etterspørsel etter ingeniører og deres kompetanse i arbeidsmarkedet.

NITOs behovsundersøkelse fra 2023, som blir gjennomført blant 700 arbeidsgivere, viste at over halvparten av de spurte opplevde det som vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører.

Behovet for å ansette flere i løpet av de neste årene er stort og varierer mellom 60 til 70 prosent, avhengig av sektor.

Les mer: Begynnerlønn - hva bør jeg tjene?

Mulighet til å forhandle på jobbtilbudet

Har du fått et tilbud om begynnerlønn som ligger veldig langt unna NITOs begynnerlønnsforventning eller som du ikke er fornøyd med, kan det være lurt å forhandle litt.

Arbeidsgivers første tilbud er ofte nettopp det, og mange arbeidsgivere er forberedt på å måtte strekke seg litt til.

Du kan for eksempel si at denne jobben er du interessert i, men du synes lønna er litt lav og be dem komme med et nytt tilbud. Eller du kan komme med et nytt forslag selv.

Men: Ikke still harde motkrav eller ultimatum, dersom du ikke faktisk mener det. Sier du at du ikke tar jobben for mindre enn en viss lønn, kan du risikere å få et nei tilbake og stå igjen uten et jobbtilbud.

Dette er en balansegang og det er lurt å prøve seg, men ikke være for bastant.

Les mer: Har du fått tilbud om jobb? Nå er tiden for å forhandle om lønn