7 tips liste.jpg
Øyvind Kyrkjebø, fagansvarlig i NITO Privat

Hvordan får jeg høyere lønn? Jeg fortjener å tjene mer! Hva skal jeg gjøre for å få mer utbetalt?

Øyvind Kyrkjebø er fagansvarlig i NITO Privat. Han mener det i hovedsak er sju ting du kan gjøre: 

  1. Dokumenter suksessene i arbeidet ditt 
  2. Vit hva de andre tjener og sammenlign din lønn med andre på arbeidsplassen
  3. Bruk NITOs lønnskalkulator og sammenlikn din lønn ut fra type avtaleområde, ansiennitet, bransje og lignende 
  4. Be om lønnssamtale hvor du fokuserer på kriteriene du blir vurdert etter og hvor du trekker fram alt det gode du gjør
  5. Hev din kompetanse - det kan gi uttelling også lønnsmessig 
  6. Når du er NITO-medlem, er det viktig å ha god dialog med din tillitsvalgte, som taler din sak overfor ledelsen
  7. Be om eget møte med nærmeste leder, dersom det er mistanke om store skjevheter som ikke kan forklares. Ledelsen kan ha mulighet til å gjøre ekstraordinære tiltak

Vær bevisst på sammenlikningsgrunnlaget

- For å forstå hvorfor kollegaen din har fått et bedre lønnsoppgjør enn deg, må du først finne ut av om dere er sammenliknbare, forklarer Kyrkjebø.

- Still deg spørsmålene om dere har

  • like lang erfaring?
  • samme type jobb?
  • lik kompetanse både i utdanningsnivå og realkompetanse?

- Nøkkelen er å sammenlikne seg med kollegaer som har samme type oppgaver, og å snakke med kollegaer om lønna di. Hvis du finner ut at du ligger lavere enn andre, bør du ta det opp i en lønnssamtale, sier Kyrkjebø.

Les mer: Lønnssamtalen - vi gir deg verktøyene

- Be arbeidsgiveren din om en forklaring på hvorfor lønnsnivået ditt er lavere, uten å nevne navn. Da framtvinger du en forklaring og kan gå i dialog om hva du bør gjøre annerledes framover.  

Du blir vurdert etter individuelle kriterier

NITO ønsker lønnsdifferensiering mellom enkeltpersoner fordi det totalt sett gir større lønnsvekst for gruppa over tid. 

- Hvert NITO-medlem blir vurdert etter individuelle kriterier, som kompetanse, dyktighet, fleksibilitet og ansvar med mer. Dette er vurderinger som handler om hvordan den enkelte gjør jobben sin og egenskaper de har i jobben sin.

- Du må være bevisst på hva du blir vurdert etter.

- Ved å fastsette lønn på denne måten kan hver enkelt påvirke sin lønn. En god arbeidsgiver bruker en aktiv lønnspolitikk som motivasjon for at ansatte skal yte best mulig.  

Kan man unngå trynetillegg?

- Det er viktig å være klar over at i enkelte år kan det hende du får mindre enn andre NITO-medlemmer fordi arbeidsgiveren har valgt å vektlegge noen spesielle kriterier i akkurat denne perioden. Det trenger ikke bety at du har gjort en dårlig jobb. Neste år kan det være din tur.

Les mer om NITOs lønnspolitikk

- Vektleggingen krever at arbeidsgiver har et system for å vite hvordan ansatte gjør jobben sin og hva slags kompetanse den enkelte arbeidstaker har. Hvis dette systemet er på plass, unngår man feller som trynetillegg.

- Lønnssamtalen er et godt verktøy.

- I lønnssamtalen kan det komme fram at du for eksempel bør ta mer ansvar eller kurs for å heve kompetansen din. Du har et ansvar for å følge opp dette.

Støtt deg på din tillitsvalgte

For de aller fleste NITO-medlemmer er det de tillitsvalgte som forhandler en ramme for lønna som skal fordeles. Arbeidsgiver har ansvar for å fordele denne rammen. I etterkant av fordelingen kan tillitsvalgte bistå for at du skal få en god forklaring fra arbeidsgiver om hvorfor du fikk den lønna du fikk.

- Ta kontakt med din tillitsvalgt for å få vite mer om hvordan lønnsforhandlinger og fordeling gjennomføres i din virksomhet.

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?

Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter. (Krever innlogging)

Dine tillitsvalgte

Finn tillitsvalgte i andre virksomheter