andreas listefoto.jpg
NITOs pensjonsekspert Andreas G. R. Moen.

Fra 1. juli i fjor har de som er under 20 år og de som har stillingsprosent under 20 prosent også hatt rett på pensjonsopptjening. Allerede fra 1. januar 2021 ble pensjon fra første dag man er i arbeid innført.

- Dette er nye regler som særlig påvirker studentene, forklarer NITOs pensjonsekspert Andreas G. R. Moen.

- De fleste studenter blir nå innmeldt i en pensjonsordning, og det er nå innført en frivillig automatisk registrering for arbeidsgivere via a-meldingen. Men vi kan regne med at det fortsatt er en del arbeidsgivere ikke har klart å tilpasse seg de nye reglene.

- Derfor er det viktig at du sjekker om du har pensjonsopptjening du har krav på, oppfordrer Moen.

Slik går du fram:

1. Du kan sjekke om du har pensjonsordning ved å høre med arbeidsgiver, tillitsvalgte eller logge deg inn på norsk pensjon.no.

Sjekk om du har NITO-tillitsvalgt på din arbeidsplass 

Egen pensjonskonto på norskpensjon.no

Du kan også sjekke med pensjonsleverandøren arbeidsgiveren din bruker, dersom du vet hvilke selskap det er. Hvis du ikke har pensjonsopptjening har du ikke egen pensjonskonto.

2. Be arbeidsgiver om at du meldes inn i bedriftens pensjonsordning. Du kan ikke gjøre det selv, arbeidsgiver må sørge for dette.

3. Du kan sende e-post til HR-avdelingen eller daglig leder, dersom du ikke får kontakt med ledelsen på annen måte.

4. Kontakt NITO dersom du ikke får svar eller arbeidsgiver ikke vil melde deg inn i pensjonsordningen.

Pensjon fra første dag

Allerede fra 1. januar 2021 ble pensjon fra første dag man er i arbeid innført. Før dette fikk man ikke beholde opptjent pensjon før man hadde vært ansatt i ett år.

- Det var kanskje den viktigste endringen for studentene, men dette er også viktig. Det er også blitt straffbart å ikke ha pensjonsordningen i orden, sier Moen.

Dette er reglene:

  • Rett til pensjonsmedlemskap for stillingsbrøk under 20 prosent
  • Rett til pensjon for de som er under 20 år
  • Rett til pensjon beregnet av inntekt opp til 1 G

Mer om reglene om pensjon fra første krone fra Regnskap Norge

Start tidlig – spar mer

- Hvis du sparer fra du er 20 år til 70 år, kan du kanskje gange pengene du har spart i pensjon med ti. Selv om lønn er viktig, bør du huske at pensjonen man sparer over så lang tid vil ha en veldig god avkastning. Jo tidligere man starter, jo mer verdifull blir den, sier Moen.

Les også:

Pensjon på 1-2-3

Flytt til NITO Egen pensjonskonto på storebrand.no