Din lønn og hvor mye penger arbeidsgiveren setter av til din pensjon hvert år påvirker hvor romslig økonomi du får som pensjonist.

Er du ansatt i en privat bedrift, må arbeidsgiveren din sette inn minst 2 prosent av lønna di på en pensjonskonto i ditt navn – egen pensjonskonto. Du bør sjekke hvor god pensjonsordningen er før du eventuelt takker ja til en ny jobb.

Les mer om privat tjenestepensjon.

Pensjon er utsatt lønn

Har du fått et lønnstilbud på 600.000 kroner, og din arbeidsgiver setter av minimumsbeløpet på 2 prosent beregnet av lønna, blir det 12.000 kroner i pensjonsoppsparing til deg årlig.

Arbeidsgiver kan sette av inntil 7 prosent, altså 42.000 kroner. Det vil si en forskjell på 30.000 kroner hvert eneste år. Forskjellen blir enda større hvis du har høyere lønn.

Omtrent en av fire norske arbeidsgivere setter ikke av mer til pensjon enn de må, så her er det viktig å følge med.

Hva er Folketrygdens grunnbeløp (G)?

1 G utgjør per 1. mai 2024 kr 124.028.

  • De fleste ytelsene i folketrygden angis i antall G.
  • Grunnbeløpet reguleres 1. mai hvert år i takt med prisnivået og velstandsutviklingen.

Arbeidsgiver må minimum sette av 2 prosent av lønn, men kan sette av 7 prosent. For lønn mellom 7,1 G og 12 G kan arbeidsgiver i tillegg sette av 18,1 prosent, som vil si 25, 1 prosent totalt.

Det betyr at et lønnstilbud med en årslønn på 600.000 kroner egentlig kan bety alt fra 12.000 til 42.000 kroner ekstra satt inn på din egen pensjonskonto hvert år.

Det sier seg selv at en så stor forskjell utgjør ganske mye for din framtidige pensjon etter et langt arbeidsliv.

Pensjon på 1-2-3

Stor variasjon fra bedrift til bedrift

Loven regulerer altså hvor stor prosent av lønna private arbeidsgivere minimum må sette av i pensjon til sine arbeidstakere, samt hvor mange prosent de maksimum kan sette av. Men det er hver enkelt bedrift selv som velger innenfor disse grensene.

Fordi loven åpner for såpass store forskjeller, vil arbeidsgivers valg bety svært mye for hva du får å rutte med som pensjonist.

Tenk pensjonsordning når du vurderer ny jobb

Poenget er at innskuddene som settes av på egen pensjonskonto, varierer mye fra bedrift til bedrift, og denne forskjellen vil gi store utslag på den enkeltes framtidige pensjon.

Står du med to jobbtilbud som ser ganske like ut, kan en sammenlikning av pensjonsordningene kanskje vippe valget ditt i den ene eller andre retningen. Det er i alle fall verdt å ta med i vurderingen.

Hvordan kan NITOs medlemstilbud bidra til at du får mer i pensjon?

I tillegg til hvor mye som settes av til din pensjon av arbeidsgiver, er det spesielt to forhold til som kan være avgjørende for den framtidige pensjonen din:

  1. Hvilke kostnader trekkes fra din pensjonssparing til administrasjon og forvaltning

  2. Hvordan plasseres og forvaltes pengene for å bidra til økning i verdi

Med lovendringen om egen pensjonskonto kom muligheten for at du selv kan velge hvem som skal forvalte pengene som befinner seg på din egen pensjonskonto.

NITO har forhandlet fram en avtale med Storebrand, som gir deg som NITO-medlem gunstige betingelser dersom du velger å plassere egen pensjonskonto hos dem. Blant annet betaler du ingen administrasjonskostnader – og det er svært lave kostnader på forvaltning av pengene sammenliknet med andre forvaltere. Det du sparer, øker saldoen på sparekontoen.

Hos Storebrand får du dessuten et stort utvalg av fond og flere ulike investeringsalternativer som gjør det lett å finne noe som er tilpasset din alder og risikovilje. På Min oversikt på storebrand.no får du god oversikt og anledning til selv å bestemme og endre hvordan pengene skal plasseres. Ønsker du personlig rådgivning, får du det.

Ektefeller og samboer av NITO-medlemmer får de samme gunstige betingelser som medlemmet.