Birgithe Hellerud utendørs2, listebilde .jpg

- Som NITO-medlem er du en del av et større internasjonalt samarbeid som jobber for å gjøre verden bedre. Ved å være fagorganisert bidrar du til å bekjempe fattigdom, diskriminering og skjevheter mellom fattige og rike. Du ivaretar menneskerettigheter og er en viktig bidragsyter i å ivareta og bygge demokrati, sier Birgithe Hellerud (bildet), sjef for NITOs forhandlingsseksjon.

NITO samarbeider med en rekke internasjonale organisasjoner. Blant annet er NITO tilknyttet IndustriALL Global Union, som representerer 50 millioner arbeidstakere i 140 land. Sammen kjempes det for bedre arbeidsforhold og fagforeningsrettigheter over hele verden.

NITO er etterspurt partner

- IndustriALL Global Union ser til NITO og Norge for å lære, og vi utveksler erfaring over landegrenser. De er spesielt interessert i NITOs erfaring med organisering av funksjonærer, som omtales som white collar workers, arbeidstakere som får lønn for kunnskapen de har, forteller Hellerud.

- Der IndustriALL Global Union har arbeidere har NITO funksjonærer, men parallellene er så like at vi kan samarbeide godt. Det er viktig at grønn omstilling representerer alle grupper arbeidere, det er helt essensielt. FNs International Labour Organization løfter også fram dette som et viktig tema.  

- Vi opplever at NITO er en etterspurt partner, for eksempel får vi oppmerksomhet for vår store rekruttering av studenter, noe som er uvanlig i andre land. Det er vi stolte av.

- Norges høye organiseringsgrad vekker oppsikt internasjonalt. Andre ser at det å satse på unge i fagforeningsarbeid bidrar til større engasjement for viktige arbeidslivsspørsmål senere i livet.

Birgithe Hellerud, listebilde .jpg

Redd for å viske ut skillet mellom jobb og fritid

- Et tema som står på dagsorden internasjonalt, er retten til å koble av (the right to disconnect). Det handler om at du som arbeidstaker har rett til å ikke svare på jobbrelatert kommunikasjon som e-post og telefon, utenom arbeidstid, forklarer Hellerud.  

Pandemien har lagt press på å sette grenser mellom jobb og fritid med nye hjemmekontor-løsninger. Selv om hjemmekontoret kan ha mange positive effekter, for eksempel at arbeidshverdagen blir mer effektiv og fleksibel, er det en risiko for at skille mellom arbeid og fritid viskes mer ut.

Italia, Frankrike, Belgia, Spania, Chile, Den dominikanske republikk, Peru, Argentina og Portugal har allerede lover om retten til å koble fra.

- Disse landene har innført konkrete tiltak som blant annet forbyr arbeidsgivere å sende e-post utenom arbeidstida eller at bedriftens servere kobles ut om kvelden, natten og i ferier, forteller Hellerud.

- At disse landene har innført slike lover er kanskje overraskende for mange.

Norge kan bli omfattet av ny lov

21. september 2021 ble det fremmet et lovforslag om arbeidstakeres rett til å koble fra i Europaparlamentet. Det kan bety et nytt EU-direktiv som kan bli omfattet av EØS-avtalen og påvirke deg som jobber i Norge.  

- Vi i NITO er oppmerksom på problematikken, vi støtter utviklingen og er spent på hvordan en slik lovendring kan påvirke deg i vår norske hverdag, avslutter hun.   

Les også: 

Derfor skal du ikke svare sjefen i sommer

Alt om lønn og arbeidsliv (A-Å)